Danh sách bầu chọn mỹ nhân Trung Quốc do trang People công bố vào chiều qua.