Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Share
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 307

  TÀI SẢN : 1229178

  UY TÍN (+) : 15255

  THAM GIA : 28/11/2014

  #1

   on 28/4/2015, 10:19 am

  First topic message reminder :

  Diệu khí song xa 001
  Hình cờ dưới, Đỏ song xa áp sườn cấu thành thế lưỡng quỷ phách môn và sẽ tiến tả Pháo nhằm Tượng nhập cục, nhưng Đen cũng có pháo đang tróc xa, Nếu như Đỏ chạy Xe thì thế tiến công cũng mất. Đây chính là thời khắc mấu chốt, Đỏ quyết định khí xa công sát.

  Mời các bạn thưởng thức:

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]5167694849392907314717998646260600022030404142626532340324436483[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:18:01[/DhtmlXQ_adddate]
  [DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:38:00[/DhtmlXQ_editdate]
  [DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 001[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_movelist]1712343112424150515232524743[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
  [DhtmlXQ_length]7[/DhtmlXQ_length]
  [DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
  [DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
  [DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
  [DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
  [DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
  [DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
  [DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
  [DhtmlXQ_hits]3941[/DhtmlXQ_hits]
  [DhtmlXQ_sortid]1318190[/DhtmlXQ_sortid]
  [DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
  [DhtmlXQ_comment7]红胜。[/DhtmlXQ_comment7]
  [DhtmlXQ_comment1]Dũng mãnh khí xa công tượng nhằm vào trung lộ đột phá, phục pháo bát bình ngũ, sĩ 5 thối 6, xa lục bình ngũ là sát trứ[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment2]Nếu Đen chơi mã 7 tiến 6, xa tứ thối tam, pháo 4 thối 3, pháo ngũ tiến tứ, tiền pháo tiến 3, suất ngũ bình tứ, pháo 4 bình 6, tượng tam tiến ngũ, xa 1 bình 2, tượng ngũ tiến tam, tốt 7 tiến 1, mã tam tiến tứ, xa 2 tiến 2, mã tứ tiến lục, tốt 7 bình 6, xa tứ thối nhất, dọa xa sát.[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment4]Như sửa sĩ 5 tiến 6, pháo ngũ tiến tứ sát.[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment5]Lần thứ hai khí xa quái trứ, Cản mã phát huy uy lực trung pháo. Đến đây nếu Đen tướng 5 tiến 1, Đỏ pháo ngũ tiến tứ cũng thắng.[/DhtmlXQ_comment5][/CHESS]  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 307

  TÀI SẢN : 1229178

  UY TÍN (+) : 15255

  THAM GIA : 28/11/2014

  #8

   on 28/4/2015, 10:34 am

  Diệu khí song xa 008


  Tại hình cờ này Đen phục xa 8 tiến 1, tượng thất tiến ngũ, xa 6 tiến 6, tướng ngũ bình lục, pháo 9 bình 7, tướng lục tiến nhất, xa 6 bình 5, tướng lục bình ngũ, xa 8 thối 1 sát. Vì vậy Đỏ cần phải phải tăng nhanh hơn tốc độ công sát.
  Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]3599695949482934194337999946260652702030405082997888890323648399[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 008[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_movelist]1911787334425041353040301131304031414050414050514050[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_comment1]Như Đỏ sửa đi pháo lục bình ngũ, pháo 9 bình 5, tướng ngũ bình lục, xa 6 tiến 7, tướng lục tiến nhất, xa 6 bình 4 sát.[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment2]Như Đen sửa đi xa 6 bình 4, mã lục tiến ngũ, sĩ 6 tiến 5, mã ngũ tiến tam, tương 5 bình 6, pháo lục tiến ngũ, sĩ 5 tiến 4, xa lục bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment3]Như Đỏ sửa đi mã lục tiến thất, xa 6 bình 3, xa bát bình lục, mã 8 tiến 6, Đen ưu.[/DhtmlXQ_comment3]
  [DhtmlXQ_comment5]!!||Khí Xa quái trứ[/DhtmlXQ_comment5]
  [DhtmlXQ_comment7]Đỏ hai lần khí xa quái trứ, đến đây Đen không dám ăn xa vì Đỏ có pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment7]
  [DhtmlXQ_comment13]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment13]
  [DhtmlXQ_move_0_1_1]374788484939525939385939[/DhtmlXQ_move_0_1_1]
  [DhtmlXQ_comment1_1]||Nểu Đỏ sai pâm chơi P6-5[/DhtmlXQ_comment1_1]
  [DhtmlXQ_move_0_2_2]523234425041426140503732413235557051115150405131[/DhtmlXQ_move_0_2_2]
  [DhtmlXQ_comment2_2]Nếu Đen sai lầm chơi:||1. .... X6-4[/DhtmlXQ_comment2_2]
  [DhtmlXQ_comment2_13]||Đỏ thắng nhanh[/DhtmlXQ_comment2_13]
  [DhtmlXQ_move_0_3_3]3422522211317051[/DhtmlXQ_move_0_3_3]
  [DhtmlXQ_comment3_6]||Đen ưu.[/DhtmlXQ_comment3_6]
  [DhtmlXQ_comment3_3]Nếu Đỏ chơi 2, M6.7[/DhtmlXQ_comment3_3]
  [DhtmlXQ_comment4]Như Đen sửa đi xa 8 bình 5, xa lục tiến ngũ sát.[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_move_0_4_4]52423530[/DhtmlXQ_move_0_4_4][/CHESS]  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 307

  TÀI SẢN : 1229178

  UY TÍN (+) : 15255

  THAM GIA : 28/11/2014

  #9

   on 28/4/2015, 10:35 am

  Diệu khí song xa 009


  Hình cờ này Đen có xa 8 tiến 9 nước cờ sát trứ, Đỏ cánh tả cũng có sát thế., Hiện tại tình thế chỉ mành treo chuôn. Tuy nhiên Đỏ đã thi triển khí xa quái trứ, chuyển nguy thành an.
  Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]1399994859374714052707999986613438660241305042997046892883999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 009[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_movelist]13104220142230400575707510200220070020022210413010024041615141310223313234333242334342324342[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_move_0_4_1]3031101131320702[/DhtmlXQ_move_0_4_1]
  [DhtmlXQ_comment1_7]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment1_7]
  [DhtmlXQ_comment4]Nếu sửa tướng 4 tiến 1, xa bát thối nhất, tướng 4 tiến 1, pháo cửu tiến ngũ sát.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment5]Diệu thủ khí xa là nước cờ then chốt mở đướng cho biên pháo công sát làm nên thắng lợi.[/DhtmlXQ_comment5]
  [DhtmlXQ_comment9]Đỏ lần thứ hai khí xa, Còn lại song pháo mã song binh công sát nhập cục.[/DhtmlXQ_comment9]
  [DhtmlXQ_comment12]Nếu sửa tượng 1 thối 3, mã bát thối cửu, sĩ 5 thối 4, mã cửu tiến thất, tướng 5 tiến 1, pháo cửu thối nhất sát.[/DhtmlXQ_comment12]
  [DhtmlXQ_move_0_12_2]022010024130022140410001[/DhtmlXQ_move_0_12_2]
  [DhtmlXQ_comment2_17]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment2_17]
  [DhtmlXQ_comment23]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 307

  TÀI SẢN : 1229178

  UY TÍN (+) : 15255

  THAM GIA : 28/11/2014

  #10

   on 28/4/2015, 10:37 am

  Hiến Xa kinh người 010


  Như hình cờ này. Đỏ có xa phong tỏa cửa Tướng, chỉ cần pháo tiến 4 sát Chốt là thành thiết môn xuyên sát thế, Tuy nhiên Mã Đen lại đang bảo vệ Chốt đầu vững chắc. Vậy Đỏ phải làm sao đây???
  Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển quái chiêu thủ thắng:


  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]7599695949482911318747999986460600022041405060625122420343839999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Hiến Xa kinh người 010[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_movelist]87676082757151714743022149392232313221333230[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_comment2]Nếu sửa mã 7 tiến 6, pháo ngũ tiến tứ, mã 1 thối 3, tướng ngũ bình lục, pháo 3 bình 4, xa lục thối nhất, mã 6 thối 4, pháo Tam Bình lục, mã 4 tiến 2, xa nhị bình lục, mã 2 thối 4, hậu xa tiến nhị, mã 3 tiến 4, xa lục tiến nhị sát.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment3]Khí xa quái trứ nhằm cản Tượng phục trầm pháo muộn sát uy hiếp, như vây khống chế Mã tạo thế cho pháo công Chốt đầu, kế hoạch thật là hoàn chỉnh. Đến đây nếu Đen đi xa 6 tiến 2, xa lục tiến nhất, sĩ 5 thối 4, mã bát thối lục sát.[/DhtmlXQ_comment3]
  [DhtmlXQ_comment6]Nếu sửa mã 7 tiến 5, pháo tam tiến thất sát. Không thể làm gì khác hơn là thối mã tạm thời giải nước xa lục tiến nhất chi sát trứ của Đỏ.[/DhtmlXQ_comment6]
  [DhtmlXQ_comment11]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment11]
  [DhtmlXQ_move_0_6_2]62436760[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
  [DhtmlXQ_comment2_7]||Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment2_7]
  [DhtmlXQ_move_0_2_3]62544743022149392232313254336737331475351433353321333230[/DhtmlXQ_move_0_2_3]
  [DhtmlXQ_comment3_15]||Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment3_15]
  [DhtmlXQ_move_0_4_1]5153313041301132[/DhtmlXQ_move_0_4_1]
  [DhtmlXQ_comment1_7]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment1_7][/CHESS]  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 307

  TÀI SẢN : 1229178

  UY TÍN (+) : 15255

  THAM GIA : 28/11/2014

  #11

   on 28/4/2015, 10:38 am

  Hiến Xa kinh người 011


  Như hình thế này, Đỏ đang bị truy sát bởi đòn Xuyên tâm, nếu Đỏ đi xa tứ thối lục bảo sĩ giải sát, tạm thời thì được nhưng thế cờ quá bị động và như thế là tiêu cực phòng ngự, hiện tại Đỏ có đòn khí xa quái chiêu, cấp tốc mở cục diện, xoay thế cục.
  Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển quái chiêu thủ thắng:


  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]5299995949482919094739998666260618222030405060998946990323438399[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Hiến Xa kinh người 011[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_movelist]09081808192708182746204246342210525130413442898642618666514140304737183841403031401066621018[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_comment1]Khí xa giải sát thực sự là quái chiêu, ||Đến đây Đen như || 1. ..... X2/1 || 2. X4-7 ||Đỏ nhiều quân ưu.[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment4]Như sửa:|| 2. ..... X1-4 || 3. M7.5 T3.5 ||  4. P5-6.||  Đuổi Xa.[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment6]Như sửa: || 3. ..... T7.5 || 4. P6.8 M3/2 || 5. X4-5 S4.5 || 6. X5/1 X2/6 || 7. X5-7 T3.1 || 8. M5.4 Tg5-4 || 9. P6/4,|| Đen khó ứng phó.[/DhtmlXQ_comment6]
  [DhtmlXQ_comment23]Bắt chết Xe Đen, Đỏ tất thắng[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]  ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
  Binh nhì
  avatar

  BÀI VIẾT : 63

  TÀI SẢN : 632730

  UY TÍN (+) : 100

  THAM GIA : 07/06/2016

  #12

   on 16/8/2016, 10:45 am

  Hay quá!
  #13