Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Tài liệu cờ tướng khai cuộc (Việt Ngữ)

Share
  TỔNG TƯ LỆNH
  avatar

  BÀI VIẾT : 1071

  TÀI SẢN : 3074547

  UY TÍN (+) : 131215

  THAM GIA : 26/11/2014

  #1

   on 28/11/2014, 12:06 pm

  1 Bí quyết đổi quân
  http://www.fshare.vn/file/TBRNCZMVRT


  2 Bí quyết phá cờ chấp mã
  http://www.fshare.vn/file/T80Z0BGHRT


  3 Bình luận những ván cờ lừng danh Trung Quốc
  http://www.fshare.vn/file/TABX3KBR6T


  4 Bình phong mã
  http://www.fshare.vn/file/TKB7NB2TYT


  5 Các thế chiếu tướng
  http://www.fshare.vn/file/TZZ4BWSFRT


  6 Các thế trận cờ tướng khai cuộc
  http://www.fshare.vn/file/T8QQ6H937T


  7 Cầm kỳ thi họa
  http://www.fshare.vn/file/TJ7PT6CR0T


  8 Cẩm nang cờ tướng
  http://www.fshare.vn/file/TB6B8WCVCT


  9 Chiến thuật đánh hai tầng
  http://www.fshare.vn/file/T9YAM2TV0T


  10 Chiến thuật thí quân
  http://www.fshare.vn/file/THH14G5TZT


  11 Chơi cờ tướng như thế nào - tập 1
  http://www.fshare.vn/file/T2ZZHMK1BT


  12 Chơi cờ tướng như thế nào - tập 2
  http://www.fshare.vn/file/TPT5GS1FWT


  13 Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ - tập 1
  http://www.fshare.vn/file/T3VHBXAKBT


  14 Cờ tàn nghệ thuật và cờ thế giang hồ - tập 2
  http://www.fshare.vn/file/T4MQVX2YFT


  15 Cờ tướng chiến thuật và phương pháp sát chiêu
  http://www.fshare.vn/file/TA23R4FP8T


  16 Cờ tướng khai cuộc cẩm nang
  http://www.fshare.vn/file/TSHJH4P07T


  17 Cờ tướng tàn cuộc
  http://www.fshare.vn/file/TXNM2JWMJT


  18 Cờ tướng trung cuộc
  http://www.fshare.vn/file/TG5G80KJ3T


  19 Đương đầu pháo đối phản công mã
  http://www.fshare.vn/file/TT0HAF420T


  20 Khai cuộc hiện đại
  http://www.fshare.vn/file/TFK0DM97CT


  21 Khởi mã cuộc toàn tập
  http://www.fshare.vn/file/T977VNTK7T


  22 Liệt pháo tân biên - tập 1
  http://www.fshare.vn/file/TT1GXH5V7T


  23 Liệt pháo tân biên - tập 2
  http://www.fshare.vn/file/TBRMR7G8DT


  24 Mai hoa phổ phản hoa mai
  http://www.fshare.vn/file/T9Z57Y7J9T


  25 Mai hoa phổ
  http://www.fshare.vn/file/TNMNN6G41T


  26 Ngũ thất pháo đối bình phong mã
  http://www.fshare.vn/file/TJPFMAWQ6T


  27 Nguyên lý trung cuộc
  http://www.fshare.vn/file/TPJ64A52YT


  28 Những phương pháp khai cuộc mới nhất
  http://www.fshare.vn/file/T940GPBY1T


  29 Pháo cuộc bách biến
  http://www.fshare.vn/file/TKXJH8QQWT


  30 Pháo đầu đối bình phong mã - tập 1
  http://www.fshare.vn/file/TBXXWTD9HT


  31 Pháo đầu đối bình phong mã - tập 2
  http://www.fshare.vn/file/TKAAPWBKGT


  32 Pháo đầu đối đơn đề mã
  http://www.fshare.vn/file/T5QFWVP7PT


  33 Pháo đầu đối phản công mã
  http://www.fshare.vn/file/TQTCFKMHBT


  34 Phi tượng cuộc toàn tập
  http://www.fshare.vn/file/TKQNVN5JMT


  35 Phương pháp sát chiêu
  http://www.fshare.vn/file/TB3V8VTMRT


  36 Quá cung pháo toàn tập
  http://www.fshare.vn/file/THWAJ9G3PT


  37 Quất trung bí toàn tập
  http://www.fshare.vn/file/T5W7RSTQPT


  38 Sách cờ thế
  http://www.fshare.vn/file/THJ9CX5VTT


  39 Sát chiêu thực dụng
  http://www.fshare.vn/file/TPP5FD4XGT


  40 Thiên phong pháo cuộc
  http://www.fshare.vn/file/TY0R5HDNQT


  41 Thiên phong pháo
  http://www.fshare.vn/file/T1HRNDH5PT


  42 Thiếu liệt pháo phá đại liệt pháo
  http://www.fshare.vn/file/TW0AQW7C7T


  43 Thuận pháo hiện đại và cổ điển - tập 1
  http://www.fshare.vn/file/T531QW5X1T


  44 Thuận pháo hiện đại và cổ điển - tập 2
  http://www.fshare.vn/file/T80SZXJ6JT


  45 Thuận pháo phá sĩ giác pháo
  http://www.fshare.vn/file/TJKZSWSKGT


  46 Thuận pháo và nghịch pháo
  http://www.fshare.vn/file/TMA5A0NYVT


  47 Tiên nhân chỉ lộ
  http://www.fshare.vn/file/T2AV3X1Z2T


  48 Trung pháo đối quy bối pháo
  http://www.fshare.vn/file/TS8SV55XYT


  49 Tượng kỳ danh thủ đối cuộc
  http://www.fshare.vn/file/TSVS7PVCDT


  50 Xuyên cung mã và đơn đề mã
  http://www.fshare.vn/file/TKD044759T