Phần mềm cờ tướng

Phần mềm cờ tướng


[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Share
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 10:20 am

First topic message reminder :

Tổng hợp các thế cờ đặc biệt để thử sức mạnh tàn cuộc cho phần mềm cờ tướng:

[CHESS]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9934993747399977999999999999999901999941309999999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Đơn Xa Vs Song Mã[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_author]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_owner]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum][DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]


Với FEN cờ này mình phải di chuyển khoảng 7 nước rồi cho SW tính xả láng thì mới tính được kết quả xem như win.

SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:47 pmFen: 9/3k5/9/4p4/9/6B2/2c6/9/3n5/5K2R w
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:48 pm

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9999999959996599899999999999999999389999319999999926994399999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_adddate]2014-3-8 11:25:46[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2014-3-8 11:26:41[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]KBRKNCP[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]165[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_hits]679[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]7775760[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment1]score:5300 time:28172 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]score:347 time:27625[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]score:5300 time:27625[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment4]score:341 time:27688[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]score:5300 time:27656[/DhtmlXQ_comment5]
[DhtmlXQ_comment6]score:341 time:27640[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment7]score:5253 time:27657[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment8]score:341 time:27672[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment9]score:5181 time:140[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment10]score:341 time:27625[/DhtmlXQ_comment10]
[DhtmlXQ_comment11]score:5300 time:27610[/DhtmlXQ_comment11]
[DhtmlXQ_comment12]score:282 time:27656[/DhtmlXQ_comment12]
[DhtmlXQ_comment13]score:5292 time:27656[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_comment14]score:384 time:27672[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_comment15]score:5292 time:27672[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_comment16]score:402 time:27656[/DhtmlXQ_comment16]
[DhtmlXQ_comment17]score:5421 time:27656[/DhtmlXQ_comment17]
[DhtmlXQ_comment18]score:410 time:27672[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_comment19]score:5764 time:27656[/DhtmlXQ_comment19]
[DhtmlXQ_comment20]score:418 time:27672[/DhtmlXQ_comment20]
[DhtmlXQ_comment21]score:10223 time:27688[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_comment22]score:418 time:27703[/DhtmlXQ_comment22]
[DhtmlXQ_comment23]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment23]
[DhtmlXQ_comment24]score:247 time:27688[/DhtmlXQ_comment24]
[DhtmlXQ_comment25]score:10227 time:27672[/DhtmlXQ_comment25]
[DhtmlXQ_comment26]score:243 time:27671[/DhtmlXQ_comment26]
[DhtmlXQ_comment27]score:10229 time:27704[/DhtmlXQ_comment27]
[DhtmlXQ_comment28]score:253 time:27687[/DhtmlXQ_comment28]
[DhtmlXQ_comment29]score:10237 time:27703[/DhtmlXQ_comment29]
[DhtmlXQ_comment30]score:253 time:27672[/DhtmlXQ_comment30]
[DhtmlXQ_comment31]score:10245 time:27688[/DhtmlXQ_comment31]
[DhtmlXQ_comment32]score:219 time:27687[/DhtmlXQ_comment32]
[DhtmlXQ_comment33]score:10247 time:7391[/DhtmlXQ_comment33]
[DhtmlXQ_comment34]score:225 time:27656[/DhtmlXQ_comment34]
[DhtmlXQ_comment35]score:10249 time:1469[/DhtmlXQ_comment35]
[DhtmlXQ_comment36]score:226 time:27703[/DhtmlXQ_comment36]
[DhtmlXQ_comment37]score:10251 time:265[/DhtmlXQ_comment37]
[DhtmlXQ_comment38]score:225 time:27672[/DhtmlXQ_comment38]
[DhtmlXQ_comment39]score:10253 time:3469[/DhtmlXQ_comment39]
[DhtmlXQ_comment40]score:423 time:27641[/DhtmlXQ_comment40]
[DhtmlXQ_comment41]score:10255 time:484[/DhtmlXQ_comment41]
[DhtmlXQ_comment42]score:423 time:27641[/DhtmlXQ_comment42]
[DhtmlXQ_comment43]score:10255 time:27656[/DhtmlXQ_comment43]
[DhtmlXQ_comment44]score:470 time:27656[/DhtmlXQ_comment44]
[DhtmlXQ_comment45]score:10255 time:27641[/DhtmlXQ_comment45]
[DhtmlXQ_comment46]score:0 time:27656[/DhtmlXQ_comment46]
[DhtmlXQ_comment47]score:10255 time:27609[/DhtmlXQ_comment47]
[DhtmlXQ_comment48]score:483 time:27641[/DhtmlXQ_comment48]
[DhtmlXQ_comment49]score:5558 time:27641[/DhtmlXQ_comment49]
[DhtmlXQ_comment50]score:491 time:27672[/DhtmlXQ_comment50]
[DhtmlXQ_comment51]score:6582 time:27656[/DhtmlXQ_comment51]
[DhtmlXQ_comment52]score:491 time:27640[/DhtmlXQ_comment52]
[DhtmlXQ_comment53]score:10229time:27657[/DhtmlXQ_comment53]
[DhtmlXQ_comment54]score:492 time:27718[/DhtmlXQ_comment54]
[DhtmlXQ_comment55]score:10225 time:27672[/DhtmlXQ_comment55]
[DhtmlXQ_comment56]score:492 time:27672[/DhtmlXQ_comment56]
[DhtmlXQ_comment57]score:10227 time:27641[/DhtmlXQ_comment57]
[DhtmlXQ_comment58]score:492 time:27734[/DhtmlXQ_comment58]
[DhtmlXQ_comment59]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment59]
[DhtmlXQ_comment60]score:509 time:27688[/DhtmlXQ_comment60]
[DhtmlXQ_comment61]score:10227 time:27719[/DhtmlXQ_comment61]
[DhtmlXQ_comment62]score:512 time:27687[/DhtmlXQ_comment62]
[DhtmlXQ_comment63]score:10231 time:27672[/DhtmlXQ_comment63]
[DhtmlXQ_comment64]score:568 time:27672[/DhtmlXQ_comment64]
[DhtmlXQ_comment65]score:10229 time:27687[/DhtmlXQ_comment65]
[DhtmlXQ_comment66]score:695 time:27688[/DhtmlXQ_comment66]
[DhtmlXQ_comment67]score:10221 time:27734[/DhtmlXQ_comment67]
[DhtmlXQ_comment68]score:637 time:27688[/DhtmlXQ_comment68]
[DhtmlXQ_comment69]score:10215 time:27703[/DhtmlXQ_comment69]
[DhtmlXQ_comment70]score:680 time:27687[/DhtmlXQ_comment70]
[DhtmlXQ_comment71]score:10223 time:27688[/DhtmlXQ_comment71]
[DhtmlXQ_comment72]score:680 time:27656[/DhtmlXQ_comment72]
[DhtmlXQ_comment73]score:10221 time:27656[/DhtmlXQ_comment73]
[DhtmlXQ_comment74]score:680 time:27719[/DhtmlXQ_comment74]
[DhtmlXQ_comment75]score:10223 time:27703[/DhtmlXQ_comment75]
[DhtmlXQ_comment76]score:1192 time:27657[/DhtmlXQ_comment76]
[DhtmlXQ_comment77]score:10225 time:27718[/DhtmlXQ_comment77]
[DhtmlXQ_comment78]score:1306 time:27641[/DhtmlXQ_comment78]
[DhtmlXQ_comment79]score:10219 time:27625[/DhtmlXQ_comment79]
[DhtmlXQ_comment80]score:1306 time:27656[/DhtmlXQ_comment80]
[DhtmlXQ_comment81]score:10243 time:27656[/DhtmlXQ_comment81]
[DhtmlXQ_comment82]score:509 time:27672[/DhtmlXQ_comment82]
[DhtmlXQ_comment83]score:10255 time:27672[/DhtmlXQ_comment83]
[DhtmlXQ_comment84]score:510 time:27672[/DhtmlXQ_comment84]
[DhtmlXQ_comment85]score:10189 time:27641[/DhtmlXQ_comment85]
[DhtmlXQ_comment86]score:530 time:27656[/DhtmlXQ_comment86]
[DhtmlXQ_comment87]score:10195 time:27641[/DhtmlXQ_comment87]
[DhtmlXQ_comment88]score:531 time:27656[/DhtmlXQ_comment88]
[DhtmlXQ_comment89]score:10201 time:27640[/DhtmlXQ_comment89]
[DhtmlXQ_comment90]score:531 time:27641[/DhtmlXQ_comment90]
[DhtmlXQ_comment91]score:10203 time:27641[/DhtmlXQ_comment91]
[DhtmlXQ_comment92]score:531 time:27640[/DhtmlXQ_comment92]
[DhtmlXQ_comment93]score:10207 time:27641[/DhtmlXQ_comment93]
[DhtmlXQ_comment94]score:565 time:27656[/DhtmlXQ_comment94]
[DhtmlXQ_comment95]score:10207 time:27656[/DhtmlXQ_comment95]
[DhtmlXQ_comment96]score:597 time:27672[/DhtmlXQ_comment96]
[DhtmlXQ_comment97]score:10195 time:27672[/DhtmlXQ_comment97]
[DhtmlXQ_comment98]score:567 time:27688[/DhtmlXQ_comment98]
[DhtmlXQ_comment99]score:10193 time:27672[/DhtmlXQ_comment99]
[DhtmlXQ_comment100]score:592 time:27671[/DhtmlXQ_comment100]
[DhtmlXQ_comment101]score:10193 time:27657[/DhtmlXQ_comment101]
[DhtmlXQ_comment102]score:624 time:27656[/DhtmlXQ_comment102]
[DhtmlXQ_comment103]score:10195 time:27641[/DhtmlXQ_comment103]
[DhtmlXQ_comment104]score:645 time:27656[/DhtmlXQ_comment104]
[DhtmlXQ_comment105]score:10201 time:27656[/DhtmlXQ_comment105]
[DhtmlXQ_comment106]score:659 time:27641[/DhtmlXQ_comment106]
[DhtmlXQ_comment107]score:10203 time:27656[/DhtmlXQ_comment107]
[DhtmlXQ_comment108]score:645 time:27656[/DhtmlXQ_comment108]
[DhtmlXQ_comment109]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment109]
[DhtmlXQ_comment110]score:677 time:27672[/DhtmlXQ_comment110]
[DhtmlXQ_comment111]score:10255 time:27688[/DhtmlXQ_comment111]
[DhtmlXQ_comment112]score:2330 time:27640[/DhtmlXQ_comment112]
[DhtmlXQ_comment113]score:10225 time:19532[/DhtmlXQ_comment113]
[DhtmlXQ_comment114]score:2684 time:27640[/DhtmlXQ_comment114]
[DhtmlXQ_comment115]score:10227 time:27657[/DhtmlXQ_comment115]
[DhtmlXQ_comment116]score:5160 time:27687[/DhtmlXQ_comment116]
[DhtmlXQ_comment117]score:10221 time:27703[/DhtmlXQ_comment117]
[DhtmlXQ_comment118]score:5160 time:27656[/DhtmlXQ_comment118]
[DhtmlXQ_comment119]score:10219 time:27657[/DhtmlXQ_comment119]
[DhtmlXQ_comment120]score:5160 time:27640[/DhtmlXQ_comment120]
[DhtmlXQ_comment121]score:10221 time:27672[/DhtmlXQ_comment121]
[DhtmlXQ_comment122]score:29958 time:27656[/DhtmlXQ_comment122]
[DhtmlXQ_comment123]score:10223 time:27641[/DhtmlXQ_comment123]
[DhtmlXQ_comment124]score:5040 time:27641[/DhtmlXQ_comment124]
[DhtmlXQ_comment125]score:10221 time:27656[/DhtmlXQ_comment125]
[DhtmlXQ_comment126]score:29958 time:27672[/DhtmlXQ_comment126]
[DhtmlXQ_comment127]score:10237 time:27703[/DhtmlXQ_comment127]
[DhtmlXQ_comment128]score:29960 time:27641[/DhtmlXQ_comment128]
[DhtmlXQ_comment129]score:10239 time:27640[/DhtmlXQ_comment129]
[DhtmlXQ_comment130]score:29972 time:27672[/DhtmlXQ_comment130]
[DhtmlXQ_comment131]score:10241 time:13469[/DhtmlXQ_comment131]
[DhtmlXQ_comment132]score:29974 time:7734[/DhtmlXQ_comment132]
[DhtmlXQ_comment133]score:10245 time:27656[/DhtmlXQ_comment133]
[DhtmlXQ_comment134]score:29976 time:27641[/DhtmlXQ_comment134]
[DhtmlXQ_comment135]score:10247 time:27672[/DhtmlXQ_comment135]
[DhtmlXQ_comment136]score:29978 time:27656[/DhtmlXQ_comment136]
[DhtmlXQ_comment137]score:10249 time:27672[/DhtmlXQ_comment137]
[DhtmlXQ_comment138]score:29980 time:27656[/DhtmlXQ_comment138]
[DhtmlXQ_comment139]score:10251 time:19375[/DhtmlXQ_comment139]
[DhtmlXQ_comment140]score:29982 time:27657[/DhtmlXQ_comment140]
[DhtmlXQ_comment141]score:10253 time:27656[/DhtmlXQ_comment141]
[DhtmlXQ_comment142]score:29984 time:13156[/DhtmlXQ_comment142]
[DhtmlXQ_comment143]score:10255 time:3578[/DhtmlXQ_comment143]
[DhtmlXQ_comment144]score:29986 time:8266[/DhtmlXQ_comment144]
[DhtmlXQ_comment145]score:10247 time:2922[/DhtmlXQ_comment145]
[DhtmlXQ_comment146]score:29988 time:3750[/DhtmlXQ_comment146]
[DhtmlXQ_comment147]score:10255 time:3250[/DhtmlXQ_comment147]
[DhtmlXQ_comment148]score:29988 time:3250[/DhtmlXQ_comment148]
[DhtmlXQ_comment149]score:10249 time:5187[/DhtmlXQ_comment149]
[DhtmlXQ_comment150]score:29988 time:2547[/DhtmlXQ_comment150]
[DhtmlXQ_comment151]score:10249 time:4922[/DhtmlXQ_comment151]
[DhtmlXQ_comment152]score:29990 time:1937[/DhtmlXQ_comment152]
[DhtmlXQ_comment153]score:10249 time:2235[/DhtmlXQ_comment153]
[DhtmlXQ_comment154]score:29992 time:734[/DhtmlXQ_comment154]
[DhtmlXQ_comment155]score:10251 time:2906[/DhtmlXQ_comment155]
[DhtmlXQ_comment156]score:29994 time:141[/DhtmlXQ_comment156]
[DhtmlXQ_comment157]score:10253 time:1734[/DhtmlXQ_comment157]
[DhtmlXQ_comment158]score:29996 time:157[/DhtmlXQ_comment158]
[DhtmlXQ_comment159]score:10255 time:1781[/DhtmlXQ_comment159]
[DhtmlXQ_comment160]score:29998 time:125[/DhtmlXQ_comment160]
[DhtmlXQ_comment161]score:29995 time:125[/DhtmlXQ_comment161]
[DhtmlXQ_comment162]score:29996 time:141[/DhtmlXQ_comment162]
[DhtmlXQ_comment163]score:29997 time:140[/DhtmlXQ_comment163]
[DhtmlXQ_comment164]score:29998 time:125[/DhtmlXQ_comment164]
[DhtmlXQ_comment165]黑方困毙,红方胜!||红方分数:29999||黑方用时:  1950.950秒||红方用时:  1810.175秒||双方实际花费时间:  3761.125秒[/DhtmlXQ_comment165]
[DhtmlXQ_movelist]594938574948573648382625383725353747353289863655473731418681414281315536374743443130323430404232405044455040453540443433445432315451313251533343473743405333324233353657658742418765414265475745373842413848456635654131472966454858453729473141584837294849291765354142495942413537170537270513272313052321414259580517212617382636384636354241355541425551462751504241476527355057414257553516555242415232162832382816585916243828243628583615583815273836271536351507352507192529190759580715292515032505032405062432060141420102405002035040033332203330203258594041306041516062424162325150323741423736502036262060264642325949603046163231161030401040313240803231808131306587[/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:51 pmFen: 9/4k4/9/9/9/6B2/9/3n1K2p/8c/5R3 b

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9999999957996599599999999999999999379999419999999988998799999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_adddate]2014-3-24 8:11:33[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2014-3-24 8:12:50[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]KBRKNCP_b[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]69[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_result]黑胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_hits]362[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]7836230[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment1]score:-5228 time:28859 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]score:-5223 time:27610[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]score:-5223 time:27609[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment4]score:-5223 time:27625[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]score:-5000 time:27625[/DhtmlXQ_comment5]
[DhtmlXQ_comment6]score:-5000 time:27625[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment7]score:-5229 time:27656[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment8]score:-5229 time:27657[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment9]score:-5233 time:27656[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment10]score:-5233 time:27640[/DhtmlXQ_comment10]
[DhtmlXQ_comment11]score:-5229 time:27657[/DhtmlXQ_comment11]
[DhtmlXQ_comment12]score:-5235 time:27656[/DhtmlXQ_comment12]
[DhtmlXQ_comment13]score:-5235 time:27641[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_comment14]score:-5235 time:27656[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_comment15]score:-5235 time:27719[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_comment16]score:-5235 time:62[/DhtmlXQ_comment16]
[DhtmlXQ_comment17]score:-5235 time:27703[/DhtmlXQ_comment17]
[DhtmlXQ_comment18]score:-5235 time:27672[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_comment19]score:-5188 time:27750[/DhtmlXQ_comment19]
[DhtmlXQ_comment20]score:-5190 time:27641[/DhtmlXQ_comment20]
[DhtmlXQ_comment21]score:-5190 time:27750[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_comment22]score:-5190 time:27781[/DhtmlXQ_comment22]
[DhtmlXQ_comment23]score:-5190 time:27719[/DhtmlXQ_comment23]
[DhtmlXQ_comment24]score:-5190 time:27703[/DhtmlXQ_comment24]
[DhtmlXQ_comment25]score:-10212 time:27687[/DhtmlXQ_comment25]
[DhtmlXQ_comment26]score:-10213 time:27719[/DhtmlXQ_comment26]
[DhtmlXQ_comment27]score:-10214 time:27750[/DhtmlXQ_comment27]
[DhtmlXQ_comment28]score:-10215 time:27656[/DhtmlXQ_comment28]
[DhtmlXQ_comment29]score:-5190 time:27641[/DhtmlXQ_comment29]
[DhtmlXQ_comment30]score:-10226 time:27656[/DhtmlXQ_comment30]
[DhtmlXQ_comment31]score:-10225 time:27703[/DhtmlXQ_comment31]
[DhtmlXQ_comment32]score:-10226 time:27688[/DhtmlXQ_comment32]
[DhtmlXQ_comment33]score:-10227 time:27672[/DhtmlXQ_comment33]
[DhtmlXQ_comment34]score:-10228 time:47[/DhtmlXQ_comment34]
[DhtmlXQ_comment35]score:-10229 time:27703[/DhtmlXQ_comment35]
[DhtmlXQ_comment36]score:-10230 time:27687[/DhtmlXQ_comment36]
[DhtmlXQ_comment37]score:-10231 time:27641[/DhtmlXQ_comment37]
[DhtmlXQ_comment38]score:-10232 time:27640[/DhtmlXQ_comment38]
[DhtmlXQ_comment39]score:-10233 time:27657[/DhtmlXQ_comment39]
[DhtmlXQ_comment40]score:-10234 time:27672[/DhtmlXQ_comment40]
[DhtmlXQ_comment41]score:-10235 time:27671[/DhtmlXQ_comment41]
[DhtmlXQ_comment42]score:-10236 time:27657[/DhtmlXQ_comment42]
[DhtmlXQ_comment43]score:-10237 time:27672[/DhtmlXQ_comment43]
[DhtmlXQ_comment44]score:-10238 time:27656[/DhtmlXQ_comment44]
[DhtmlXQ_comment45]score:-10239 time:27656[/DhtmlXQ_comment45]
[DhtmlXQ_comment46]score:-10240 time:27625[/DhtmlXQ_comment46]
[DhtmlXQ_comment47]score:-10241 time:27625[/DhtmlXQ_comment47]
[DhtmlXQ_comment48]score:-10242 time:27625[/DhtmlXQ_comment48]
[DhtmlXQ_comment49]score:-10243 time:27625[/DhtmlXQ_comment49]
[DhtmlXQ_comment50]score:-10244 time:27625[/DhtmlXQ_comment50]
[DhtmlXQ_comment51]score:-10245 time:27609[/DhtmlXQ_comment51]
[DhtmlXQ_comment52]score:-10246 time:27625[/DhtmlXQ_comment52]
[DhtmlXQ_comment53]score:-10247 time:27657[/DhtmlXQ_comment53]
[DhtmlXQ_comment54]score:-10248 time:27687[/DhtmlXQ_comment54]
[DhtmlXQ_comment55]score:-10249 time:27656[/DhtmlXQ_comment55]
[DhtmlXQ_comment56]score:-10250 time:27672[/DhtmlXQ_comment56]
[DhtmlXQ_comment57]score:-10251 time:27657[/DhtmlXQ_comment57]
[DhtmlXQ_comment58]score:-10252 time:27640[/DhtmlXQ_comment58]
[DhtmlXQ_comment59]score:-10253 time:27656[/DhtmlXQ_comment59]
[DhtmlXQ_comment60]score:-10254 time:47[/DhtmlXQ_comment60]
[DhtmlXQ_comment61]score:-10255 time:27625[/DhtmlXQ_comment61]
[DhtmlXQ_comment62]score:-10255 time:110[/DhtmlXQ_comment62]
[DhtmlXQ_comment63]score:-10254 time:93[/DhtmlXQ_comment63]
[DhtmlXQ_comment64]score:-10255 time:32[/DhtmlXQ_comment64]
[DhtmlXQ_comment65]score:-10253 time:78[/DhtmlXQ_comment65]
[DhtmlXQ_comment66]score:-10254 time:78[/DhtmlXQ_comment66]
[DhtmlXQ_comment67]score:-10255 time:31[/DhtmlXQ_comment67]
[DhtmlXQ_comment68]score:-29998 time:16[/DhtmlXQ_comment68]
[DhtmlXQ_comment69]红方困毙,黑方胜!||红方分数:-29999||黑方用时: 859.124秒||红方用时: 747.188秒||双方实际花费时间: 1606.312秒[/DhtmlXQ_comment69]
[DhtmlXQ_movelist]877759698808654737184725182669494131490908180901313001087767575830402547675758591815472515110800404100081112084812424849424549462638464838264849415149484541482826452838414238684240683845663831404131384145383151523132525132385141594966473848454849484151254751414849574749594748[/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:53 pmFen: 6N2/9/3k1a3/9/9/9/9/3A5/4NK3/1n6n w

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9960999958379948999999999999999999199952329999899999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
[DhtmlXQ_adddate]2014-3-27 8:59:28[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2014-3-27 8:59:28[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]KANNKANN_w[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]79[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
[DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_hits]363[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]7843760[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment1]score:10227 time:53828 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]score:146 time:27578[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]score:10229 time:27625[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment4]score:870 time:27578[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]score:10231 time:27641[/DhtmlXQ_comment5]
[DhtmlXQ_comment6]score:870 time:27594[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment7]score:10233 time:27640[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment8]score:870 time:27563[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment9]score:10245 time:27640[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment10]score:933 time:27610[/DhtmlXQ_comment10]
[DhtmlXQ_comment11]score:10247 time:27656[/DhtmlXQ_comment11]
[DhtmlXQ_comment12]score:994 time:27609[/DhtmlXQ_comment12]
[DhtmlXQ_comment13]score:10249 time:27688[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_comment14]score:1100 time:27625[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_comment15]score:10251 time:10172[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_comment16]score:1240 time:27640[/DhtmlXQ_comment16]
[DhtmlXQ_comment17]score:10251 time:7360[/DhtmlXQ_comment17]
[DhtmlXQ_comment18]score:1344 time:27640[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_comment19]score:10255 time:27688[/DhtmlXQ_comment19]
[DhtmlXQ_comment20]score:1336 time:27640[/DhtmlXQ_comment20]
[DhtmlXQ_comment21]score:10243 time:27657[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_comment22]score:29932 time:27609[/DhtmlXQ_comment22]
[DhtmlXQ_comment23]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment23]
[DhtmlXQ_comment24]score:29948 time:27610[/DhtmlXQ_comment24]
[DhtmlXQ_comment25]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment25]
[DhtmlXQ_comment26]score:17772 time:27609[/DhtmlXQ_comment26]
[DhtmlXQ_comment27]score:10223 time:27657[/DhtmlXQ_comment27]
[DhtmlXQ_comment28]score:1408 time:27609[/DhtmlXQ_comment28]
[DhtmlXQ_comment29]score:10225 time:250[/DhtmlXQ_comment29]
[DhtmlXQ_comment30]score:928 time:27641[/DhtmlXQ_comment30]
[DhtmlXQ_comment31]score:10227 time:27656[/DhtmlXQ_comment31]
[DhtmlXQ_comment32]score:29926 time:27609[/DhtmlXQ_comment32]
[DhtmlXQ_comment33]score:10229 time:27656[/DhtmlXQ_comment33]
[DhtmlXQ_comment34]score:29946 time:27610[/DhtmlXQ_comment34]
[DhtmlXQ_comment35]score:10231 time:27656[/DhtmlXQ_comment35]
[DhtmlXQ_comment36]score:29948 time:27609[/DhtmlXQ_comment36]
[DhtmlXQ_comment37]score:10233 time:27657[/DhtmlXQ_comment37]
[DhtmlXQ_comment38]score:29902 time:27593[/DhtmlXQ_comment38]
[DhtmlXQ_comment39]score:10239 time:27625[/DhtmlXQ_comment39]
[DhtmlXQ_comment40]score:29938 time:27579[/DhtmlXQ_comment40]
[DhtmlXQ_comment41]score:10241 time:27671[/DhtmlXQ_comment41]
[DhtmlXQ_comment42]score:29958 time:27625[/DhtmlXQ_comment42]
[DhtmlXQ_comment43]score:10243 time:27657[/DhtmlXQ_comment43]
[DhtmlXQ_comment44]score:29942 time:27609[/DhtmlXQ_comment44]
[DhtmlXQ_comment45]score:10245 time:27609[/DhtmlXQ_comment45]
[DhtmlXQ_comment46]score:29936 time:27563[/DhtmlXQ_comment46]
[DhtmlXQ_comment47]score:10247 time:27656[/DhtmlXQ_comment47]
[DhtmlXQ_comment48]score:29938 time:27610[/DhtmlXQ_comment48]
[DhtmlXQ_comment49]score:10249 time:27656[/DhtmlXQ_comment49]
[DhtmlXQ_comment50]score:29920 time:27609[/DhtmlXQ_comment50]
[DhtmlXQ_comment51]score:10251 time:27656[/DhtmlXQ_comment51]
[DhtmlXQ_comment52]score:29926 time:27610[/DhtmlXQ_comment52]
[DhtmlXQ_comment53]score:10255 time:969[/DhtmlXQ_comment53]
[DhtmlXQ_comment54]score:29978 time:27640[/DhtmlXQ_comment54]
[DhtmlXQ_comment55]score:10255 time:27656[/DhtmlXQ_comment55]
[DhtmlXQ_comment56]score:29980 time:27610[/DhtmlXQ_comment56]
[DhtmlXQ_comment57]score:29975 time:1203[/DhtmlXQ_comment57]
[DhtmlXQ_comment58]score:29980 time:27625[/DhtmlXQ_comment58]
[DhtmlXQ_comment59]score:29977 time:984[/DhtmlXQ_comment59]
[DhtmlXQ_comment60]score:29982 time:27610[/DhtmlXQ_comment60]
[DhtmlXQ_comment61]score:29981 time:765[/DhtmlXQ_comment61]
[DhtmlXQ_comment62]score:29984 time:27641[/DhtmlXQ_comment62]
[DhtmlXQ_comment63]score:29983 time:687[/DhtmlXQ_comment63]
[DhtmlXQ_comment64]score:29984 time:27641[/DhtmlXQ_comment64]
[DhtmlXQ_comment65]score:29985 time:516[/DhtmlXQ_comment65]
[DhtmlXQ_comment66]score:29986 time:27625[/DhtmlXQ_comment66]
[DhtmlXQ_comment67]score:29987 time:422[/DhtmlXQ_comment67]
[DhtmlXQ_comment68]score:29988 time:27625[/DhtmlXQ_comment68]
[DhtmlXQ_comment69]score:29989 time:375[/DhtmlXQ_comment69]
[DhtmlXQ_comment70]score:29990 time:27625[/DhtmlXQ_comment70]
[DhtmlXQ_comment71]score:29991 time:281[/DhtmlXQ_comment71]
[DhtmlXQ_comment72]score:29992 time:27594[/DhtmlXQ_comment72]
[DhtmlXQ_comment73]score:29993 time:265[/DhtmlXQ_comment73]
[DhtmlXQ_comment74]score:29994 time:2016[/DhtmlXQ_comment74]
[DhtmlXQ_comment75]score:29995 time:312[/DhtmlXQ_comment75]
[DhtmlXQ_comment76]score:29996 time:1953[/DhtmlXQ_comment76]
[DhtmlXQ_comment77]score:29997 time:313[/DhtmlXQ_comment77]
[DhtmlXQ_comment78]score:29998 time:1797[/DhtmlXQ_comment78]
[DhtmlXQ_comment79]黑方困毙,红方胜!||红方分数:29999||黑方用时: 1027.393秒||红方用时: 743.107秒||双方实际花费时间: 1770.500秒[/DhtmlXQ_comment79]
[DhtmlXQ_movelist]4856524158484150563589776081323135233130231130318162775648495637493919076250314150624140113240303253072662812647393847593839596781603040533240303220674660524634203237583949342232512241523358374948375648493040334156374948372948492908517208164948163572533556484956444162403053344452342230316250313222305240301140214948[/DhtmlXQ_movelist]
[/DhtmlXQ][/CHESS]
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:56 pmFen: 9/9/4k3b/9/2b6/4c4/5n3/BR2K3B/9/9 w
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:57 pmFen: 2b3b2/5k3/4N3N/9/9/5n3/9/3K5/9/3A5 r

Sponsored content

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 18/7/2018, 3:46 pm