PHẦN MỀM CỜ TƯỚNG

HÃY THAM GIA DIỄN ĐÀN PHẦN MỀM CỜ TƯỚNG, CÙNG CHIA SẺ NIỀM VUI

Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Share
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #1

   on 5/6/2015, 10:20 am

  First topic message reminder :

  Tổng hợp các thế cờ đặc biệt để thử sức mạnh tàn cuộc cho phần mềm cờ tướng:

  [CHESS]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9934993747399977999999999999999901999941309999999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Đơn Xa Vs Song Mã[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_author]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_author]
  [DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type]
  [DhtmlXQ_owner]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum][DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]


  Với FEN cờ này mình phải di chuyển khoảng 7 nước rồi cho SW tính xả láng thì mới tính được kết quả xem như win.
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #8

   on 5/6/2015, 3:48 pm

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9999999959996599899999999999999999389999319999999926994399999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
  [DhtmlXQ_adddate]2014-3-8 11:25:46[/DhtmlXQ_adddate]
  [DhtmlXQ_editdate]2014-3-8 11:26:41[/DhtmlXQ_editdate]
  [DhtmlXQ_title]KBRKNCP[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
  [DhtmlXQ_length]165[/DhtmlXQ_length]
  [DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
  [DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
  [DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_hits]679[/DhtmlXQ_hits]
  [DhtmlXQ_sortid]7775760[/DhtmlXQ_sortid]
  [DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
  [DhtmlXQ_comment1]score:5300 time:28172 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment2]score:347 time:27625[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment3]score:5300 time:27625[/DhtmlXQ_comment3]
  [DhtmlXQ_comment4]score:341 time:27688[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment5]score:5300 time:27656[/DhtmlXQ_comment5]
  [DhtmlXQ_comment6]score:341 time:27640[/DhtmlXQ_comment6]
  [DhtmlXQ_comment7]score:5253 time:27657[/DhtmlXQ_comment7]
  [DhtmlXQ_comment8]score:341 time:27672[/DhtmlXQ_comment8]
  [DhtmlXQ_comment9]score:5181 time:140[/DhtmlXQ_comment9]
  [DhtmlXQ_comment10]score:341 time:27625[/DhtmlXQ_comment10]
  [DhtmlXQ_comment11]score:5300 time:27610[/DhtmlXQ_comment11]
  [DhtmlXQ_comment12]score:282 time:27656[/DhtmlXQ_comment12]
  [DhtmlXQ_comment13]score:5292 time:27656[/DhtmlXQ_comment13]
  [DhtmlXQ_comment14]score:384 time:27672[/DhtmlXQ_comment14]
  [DhtmlXQ_comment15]score:5292 time:27672[/DhtmlXQ_comment15]
  [DhtmlXQ_comment16]score:402 time:27656[/DhtmlXQ_comment16]
  [DhtmlXQ_comment17]score:5421 time:27656[/DhtmlXQ_comment17]
  [DhtmlXQ_comment18]score:410 time:27672[/DhtmlXQ_comment18]
  [DhtmlXQ_comment19]score:5764 time:27656[/DhtmlXQ_comment19]
  [DhtmlXQ_comment20]score:418 time:27672[/DhtmlXQ_comment20]
  [DhtmlXQ_comment21]score:10223 time:27688[/DhtmlXQ_comment21]
  [DhtmlXQ_comment22]score:418 time:27703[/DhtmlXQ_comment22]
  [DhtmlXQ_comment23]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment23]
  [DhtmlXQ_comment24]score:247 time:27688[/DhtmlXQ_comment24]
  [DhtmlXQ_comment25]score:10227 time:27672[/DhtmlXQ_comment25]
  [DhtmlXQ_comment26]score:243 time:27671[/DhtmlXQ_comment26]
  [DhtmlXQ_comment27]score:10229 time:27704[/DhtmlXQ_comment27]
  [DhtmlXQ_comment28]score:253 time:27687[/DhtmlXQ_comment28]
  [DhtmlXQ_comment29]score:10237 time:27703[/DhtmlXQ_comment29]
  [DhtmlXQ_comment30]score:253 time:27672[/DhtmlXQ_comment30]
  [DhtmlXQ_comment31]score:10245 time:27688[/DhtmlXQ_comment31]
  [DhtmlXQ_comment32]score:219 time:27687[/DhtmlXQ_comment32]
  [DhtmlXQ_comment33]score:10247 time:7391[/DhtmlXQ_comment33]
  [DhtmlXQ_comment34]score:225 time:27656[/DhtmlXQ_comment34]
  [DhtmlXQ_comment35]score:10249 time:1469[/DhtmlXQ_comment35]
  [DhtmlXQ_comment36]score:226 time:27703[/DhtmlXQ_comment36]
  [DhtmlXQ_comment37]score:10251 time:265[/DhtmlXQ_comment37]
  [DhtmlXQ_comment38]score:225 time:27672[/DhtmlXQ_comment38]
  [DhtmlXQ_comment39]score:10253 time:3469[/DhtmlXQ_comment39]
  [DhtmlXQ_comment40]score:423 time:27641[/DhtmlXQ_comment40]
  [DhtmlXQ_comment41]score:10255 time:484[/DhtmlXQ_comment41]
  [DhtmlXQ_comment42]score:423 time:27641[/DhtmlXQ_comment42]
  [DhtmlXQ_comment43]score:10255 time:27656[/DhtmlXQ_comment43]
  [DhtmlXQ_comment44]score:470 time:27656[/DhtmlXQ_comment44]
  [DhtmlXQ_comment45]score:10255 time:27641[/DhtmlXQ_comment45]
  [DhtmlXQ_comment46]score:0 time:27656[/DhtmlXQ_comment46]
  [DhtmlXQ_comment47]score:10255 time:27609[/DhtmlXQ_comment47]
  [DhtmlXQ_comment48]score:483 time:27641[/DhtmlXQ_comment48]
  [DhtmlXQ_comment49]score:5558 time:27641[/DhtmlXQ_comment49]
  [DhtmlXQ_comment50]score:491 time:27672[/DhtmlXQ_comment50]
  [DhtmlXQ_comment51]score:6582 time:27656[/DhtmlXQ_comment51]
  [DhtmlXQ_comment52]score:491 time:27640[/DhtmlXQ_comment52]
  [DhtmlXQ_comment53]score:10229time:27657[/DhtmlXQ_comment53]
  [DhtmlXQ_comment54]score:492 time:27718[/DhtmlXQ_comment54]
  [DhtmlXQ_comment55]score:10225 time:27672[/DhtmlXQ_comment55]
  [DhtmlXQ_comment56]score:492 time:27672[/DhtmlXQ_comment56]
  [DhtmlXQ_comment57]score:10227 time:27641[/DhtmlXQ_comment57]
  [DhtmlXQ_comment58]score:492 time:27734[/DhtmlXQ_comment58]
  [DhtmlXQ_comment59]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment59]
  [DhtmlXQ_comment60]score:509 time:27688[/DhtmlXQ_comment60]
  [DhtmlXQ_comment61]score:10227 time:27719[/DhtmlXQ_comment61]
  [DhtmlXQ_comment62]score:512 time:27687[/DhtmlXQ_comment62]
  [DhtmlXQ_comment63]score:10231 time:27672[/DhtmlXQ_comment63]
  [DhtmlXQ_comment64]score:568 time:27672[/DhtmlXQ_comment64]
  [DhtmlXQ_comment65]score:10229 time:27687[/DhtmlXQ_comment65]
  [DhtmlXQ_comment66]score:695 time:27688[/DhtmlXQ_comment66]
  [DhtmlXQ_comment67]score:10221 time:27734[/DhtmlXQ_comment67]
  [DhtmlXQ_comment68]score:637 time:27688[/DhtmlXQ_comment68]
  [DhtmlXQ_comment69]score:10215 time:27703[/DhtmlXQ_comment69]
  [DhtmlXQ_comment70]score:680 time:27687[/DhtmlXQ_comment70]
  [DhtmlXQ_comment71]score:10223 time:27688[/DhtmlXQ_comment71]
  [DhtmlXQ_comment72]score:680 time:27656[/DhtmlXQ_comment72]
  [DhtmlXQ_comment73]score:10221 time:27656[/DhtmlXQ_comment73]
  [DhtmlXQ_comment74]score:680 time:27719[/DhtmlXQ_comment74]
  [DhtmlXQ_comment75]score:10223 time:27703[/DhtmlXQ_comment75]
  [DhtmlXQ_comment76]score:1192 time:27657[/DhtmlXQ_comment76]
  [DhtmlXQ_comment77]score:10225 time:27718[/DhtmlXQ_comment77]
  [DhtmlXQ_comment78]score:1306 time:27641[/DhtmlXQ_comment78]
  [DhtmlXQ_comment79]score:10219 time:27625[/DhtmlXQ_comment79]
  [DhtmlXQ_comment80]score:1306 time:27656[/DhtmlXQ_comment80]
  [DhtmlXQ_comment81]score:10243 time:27656[/DhtmlXQ_comment81]
  [DhtmlXQ_comment82]score:509 time:27672[/DhtmlXQ_comment82]
  [DhtmlXQ_comment83]score:10255 time:27672[/DhtmlXQ_comment83]
  [DhtmlXQ_comment84]score:510 time:27672[/DhtmlXQ_comment84]
  [DhtmlXQ_comment85]score:10189 time:27641[/DhtmlXQ_comment85]
  [DhtmlXQ_comment86]score:530 time:27656[/DhtmlXQ_comment86]
  [DhtmlXQ_comment87]score:10195 time:27641[/DhtmlXQ_comment87]
  [DhtmlXQ_comment88]score:531 time:27656[/DhtmlXQ_comment88]
  [DhtmlXQ_comment89]score:10201 time:27640[/DhtmlXQ_comment89]
  [DhtmlXQ_comment90]score:531 time:27641[/DhtmlXQ_comment90]
  [DhtmlXQ_comment91]score:10203 time:27641[/DhtmlXQ_comment91]
  [DhtmlXQ_comment92]score:531 time:27640[/DhtmlXQ_comment92]
  [DhtmlXQ_comment93]score:10207 time:27641[/DhtmlXQ_comment93]
  [DhtmlXQ_comment94]score:565 time:27656[/DhtmlXQ_comment94]
  [DhtmlXQ_comment95]score:10207 time:27656[/DhtmlXQ_comment95]
  [DhtmlXQ_comment96]score:597 time:27672[/DhtmlXQ_comment96]
  [DhtmlXQ_comment97]score:10195 time:27672[/DhtmlXQ_comment97]
  [DhtmlXQ_comment98]score:567 time:27688[/DhtmlXQ_comment98]
  [DhtmlXQ_comment99]score:10193 time:27672[/DhtmlXQ_comment99]
  [DhtmlXQ_comment100]score:592 time:27671[/DhtmlXQ_comment100]
  [DhtmlXQ_comment101]score:10193 time:27657[/DhtmlXQ_comment101]
  [DhtmlXQ_comment102]score:624 time:27656[/DhtmlXQ_comment102]
  [DhtmlXQ_comment103]score:10195 time:27641[/DhtmlXQ_comment103]
  [DhtmlXQ_comment104]score:645 time:27656[/DhtmlXQ_comment104]
  [DhtmlXQ_comment105]score:10201 time:27656[/DhtmlXQ_comment105]
  [DhtmlXQ_comment106]score:659 time:27641[/DhtmlXQ_comment106]
  [DhtmlXQ_comment107]score:10203 time:27656[/DhtmlXQ_comment107]
  [DhtmlXQ_comment108]score:645 time:27656[/DhtmlXQ_comment108]
  [DhtmlXQ_comment109]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment109]
  [DhtmlXQ_comment110]score:677 time:27672[/DhtmlXQ_comment110]
  [DhtmlXQ_comment111]score:10255 time:27688[/DhtmlXQ_comment111]
  [DhtmlXQ_comment112]score:2330 time:27640[/DhtmlXQ_comment112]
  [DhtmlXQ_comment113]score:10225 time:19532[/DhtmlXQ_comment113]
  [DhtmlXQ_comment114]score:2684 time:27640[/DhtmlXQ_comment114]
  [DhtmlXQ_comment115]score:10227 time:27657[/DhtmlXQ_comment115]
  [DhtmlXQ_comment116]score:5160 time:27687[/DhtmlXQ_comment116]
  [DhtmlXQ_comment117]score:10221 time:27703[/DhtmlXQ_comment117]
  [DhtmlXQ_comment118]score:5160 time:27656[/DhtmlXQ_comment118]
  [DhtmlXQ_comment119]score:10219 time:27657[/DhtmlXQ_comment119]
  [DhtmlXQ_comment120]score:5160 time:27640[/DhtmlXQ_comment120]
  [DhtmlXQ_comment121]score:10221 time:27672[/DhtmlXQ_comment121]
  [DhtmlXQ_comment122]score:29958 time:27656[/DhtmlXQ_comment122]
  [DhtmlXQ_comment123]score:10223 time:27641[/DhtmlXQ_comment123]
  [DhtmlXQ_comment124]score:5040 time:27641[/DhtmlXQ_comment124]
  [DhtmlXQ_comment125]score:10221 time:27656[/DhtmlXQ_comment125]
  [DhtmlXQ_comment126]score:29958 time:27672[/DhtmlXQ_comment126]
  [DhtmlXQ_comment127]score:10237 time:27703[/DhtmlXQ_comment127]
  [DhtmlXQ_comment128]score:29960 time:27641[/DhtmlXQ_comment128]
  [DhtmlXQ_comment129]score:10239 time:27640[/DhtmlXQ_comment129]
  [DhtmlXQ_comment130]score:29972 time:27672[/DhtmlXQ_comment130]
  [DhtmlXQ_comment131]score:10241 time:13469[/DhtmlXQ_comment131]
  [DhtmlXQ_comment132]score:29974 time:7734[/DhtmlXQ_comment132]
  [DhtmlXQ_comment133]score:10245 time:27656[/DhtmlXQ_comment133]
  [DhtmlXQ_comment134]score:29976 time:27641[/DhtmlXQ_comment134]
  [DhtmlXQ_comment135]score:10247 time:27672[/DhtmlXQ_comment135]
  [DhtmlXQ_comment136]score:29978 time:27656[/DhtmlXQ_comment136]
  [DhtmlXQ_comment137]score:10249 time:27672[/DhtmlXQ_comment137]
  [DhtmlXQ_comment138]score:29980 time:27656[/DhtmlXQ_comment138]
  [DhtmlXQ_comment139]score:10251 time:19375[/DhtmlXQ_comment139]
  [DhtmlXQ_comment140]score:29982 time:27657[/DhtmlXQ_comment140]
  [DhtmlXQ_comment141]score:10253 time:27656[/DhtmlXQ_comment141]
  [DhtmlXQ_comment142]score:29984 time:13156[/DhtmlXQ_comment142]
  [DhtmlXQ_comment143]score:10255 time:3578[/DhtmlXQ_comment143]
  [DhtmlXQ_comment144]score:29986 time:8266[/DhtmlXQ_comment144]
  [DhtmlXQ_comment145]score:10247 time:2922[/DhtmlXQ_comment145]
  [DhtmlXQ_comment146]score:29988 time:3750[/DhtmlXQ_comment146]
  [DhtmlXQ_comment147]score:10255 time:3250[/DhtmlXQ_comment147]
  [DhtmlXQ_comment148]score:29988 time:3250[/DhtmlXQ_comment148]
  [DhtmlXQ_comment149]score:10249 time:5187[/DhtmlXQ_comment149]
  [DhtmlXQ_comment150]score:29988 time:2547[/DhtmlXQ_comment150]
  [DhtmlXQ_comment151]score:10249 time:4922[/DhtmlXQ_comment151]
  [DhtmlXQ_comment152]score:29990 time:1937[/DhtmlXQ_comment152]
  [DhtmlXQ_comment153]score:10249 time:2235[/DhtmlXQ_comment153]
  [DhtmlXQ_comment154]score:29992 time:734[/DhtmlXQ_comment154]
  [DhtmlXQ_comment155]score:10251 time:2906[/DhtmlXQ_comment155]
  [DhtmlXQ_comment156]score:29994 time:141[/DhtmlXQ_comment156]
  [DhtmlXQ_comment157]score:10253 time:1734[/DhtmlXQ_comment157]
  [DhtmlXQ_comment158]score:29996 time:157[/DhtmlXQ_comment158]
  [DhtmlXQ_comment159]score:10255 time:1781[/DhtmlXQ_comment159]
  [DhtmlXQ_comment160]score:29998 time:125[/DhtmlXQ_comment160]
  [DhtmlXQ_comment161]score:29995 time:125[/DhtmlXQ_comment161]
  [DhtmlXQ_comment162]score:29996 time:141[/DhtmlXQ_comment162]
  [DhtmlXQ_comment163]score:29997 time:140[/DhtmlXQ_comment163]
  [DhtmlXQ_comment164]score:29998 time:125[/DhtmlXQ_comment164]
  [DhtmlXQ_comment165]黑方困毙,红方胜!||红方分数:29999||黑方用时:  1950.950秒||红方用时:  1810.175秒||双方实际花费时间:  3761.125秒[/DhtmlXQ_comment165]
  [DhtmlXQ_movelist]594938574948573648382625383725353747353289863655473731418681414281315536374743443130323430404232405044455040453540443433445432315451313251533343473743405333324233353657658742418765414265475745373842413848456635654131472966454858453729473141584837294849291765354142495942413537170537270513272313052321414259580517212617382636384636354241355541425551462751504241476527355057414257553516555242415232162832382816585916243828243628583615583815273836271536351507352507192529190759580715292515032505032405062432060141420102405002035040033332203330203258594041306041516062424162325150323741423736502036262060264642325949603046163231161030401040313240803231808131306587[/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #9

   on 5/6/2015, 3:51 pm  Fen: 9/4k4/9/9/9/6B2/9/3n1K2p/8c/5R3 b

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9999999957996599599999999999999999379999419999999988998799999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
  [DhtmlXQ_adddate]2014-3-24 8:11:33[/DhtmlXQ_adddate]
  [DhtmlXQ_editdate]2014-3-24 8:12:50[/DhtmlXQ_editdate]
  [DhtmlXQ_title]KBRKNCP_b[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
  [DhtmlXQ_length]69[/DhtmlXQ_length]
  [DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
  [DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
  [DhtmlXQ_result]黑胜[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_hits]362[/DhtmlXQ_hits]
  [DhtmlXQ_sortid]7836230[/DhtmlXQ_sortid]
  [DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
  [DhtmlXQ_comment1]score:-5228 time:28859 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment2]score:-5223 time:27610[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment3]score:-5223 time:27609[/DhtmlXQ_comment3]
  [DhtmlXQ_comment4]score:-5223 time:27625[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment5]score:-5000 time:27625[/DhtmlXQ_comment5]
  [DhtmlXQ_comment6]score:-5000 time:27625[/DhtmlXQ_comment6]
  [DhtmlXQ_comment7]score:-5229 time:27656[/DhtmlXQ_comment7]
  [DhtmlXQ_comment8]score:-5229 time:27657[/DhtmlXQ_comment8]
  [DhtmlXQ_comment9]score:-5233 time:27656[/DhtmlXQ_comment9]
  [DhtmlXQ_comment10]score:-5233 time:27640[/DhtmlXQ_comment10]
  [DhtmlXQ_comment11]score:-5229 time:27657[/DhtmlXQ_comment11]
  [DhtmlXQ_comment12]score:-5235 time:27656[/DhtmlXQ_comment12]
  [DhtmlXQ_comment13]score:-5235 time:27641[/DhtmlXQ_comment13]
  [DhtmlXQ_comment14]score:-5235 time:27656[/DhtmlXQ_comment14]
  [DhtmlXQ_comment15]score:-5235 time:27719[/DhtmlXQ_comment15]
  [DhtmlXQ_comment16]score:-5235 time:62[/DhtmlXQ_comment16]
  [DhtmlXQ_comment17]score:-5235 time:27703[/DhtmlXQ_comment17]
  [DhtmlXQ_comment18]score:-5235 time:27672[/DhtmlXQ_comment18]
  [DhtmlXQ_comment19]score:-5188 time:27750[/DhtmlXQ_comment19]
  [DhtmlXQ_comment20]score:-5190 time:27641[/DhtmlXQ_comment20]
  [DhtmlXQ_comment21]score:-5190 time:27750[/DhtmlXQ_comment21]
  [DhtmlXQ_comment22]score:-5190 time:27781[/DhtmlXQ_comment22]
  [DhtmlXQ_comment23]score:-5190 time:27719[/DhtmlXQ_comment23]
  [DhtmlXQ_comment24]score:-5190 time:27703[/DhtmlXQ_comment24]
  [DhtmlXQ_comment25]score:-10212 time:27687[/DhtmlXQ_comment25]
  [DhtmlXQ_comment26]score:-10213 time:27719[/DhtmlXQ_comment26]
  [DhtmlXQ_comment27]score:-10214 time:27750[/DhtmlXQ_comment27]
  [DhtmlXQ_comment28]score:-10215 time:27656[/DhtmlXQ_comment28]
  [DhtmlXQ_comment29]score:-5190 time:27641[/DhtmlXQ_comment29]
  [DhtmlXQ_comment30]score:-10226 time:27656[/DhtmlXQ_comment30]
  [DhtmlXQ_comment31]score:-10225 time:27703[/DhtmlXQ_comment31]
  [DhtmlXQ_comment32]score:-10226 time:27688[/DhtmlXQ_comment32]
  [DhtmlXQ_comment33]score:-10227 time:27672[/DhtmlXQ_comment33]
  [DhtmlXQ_comment34]score:-10228 time:47[/DhtmlXQ_comment34]
  [DhtmlXQ_comment35]score:-10229 time:27703[/DhtmlXQ_comment35]
  [DhtmlXQ_comment36]score:-10230 time:27687[/DhtmlXQ_comment36]
  [DhtmlXQ_comment37]score:-10231 time:27641[/DhtmlXQ_comment37]
  [DhtmlXQ_comment38]score:-10232 time:27640[/DhtmlXQ_comment38]
  [DhtmlXQ_comment39]score:-10233 time:27657[/DhtmlXQ_comment39]
  [DhtmlXQ_comment40]score:-10234 time:27672[/DhtmlXQ_comment40]
  [DhtmlXQ_comment41]score:-10235 time:27671[/DhtmlXQ_comment41]
  [DhtmlXQ_comment42]score:-10236 time:27657[/DhtmlXQ_comment42]
  [DhtmlXQ_comment43]score:-10237 time:27672[/DhtmlXQ_comment43]
  [DhtmlXQ_comment44]score:-10238 time:27656[/DhtmlXQ_comment44]
  [DhtmlXQ_comment45]score:-10239 time:27656[/DhtmlXQ_comment45]
  [DhtmlXQ_comment46]score:-10240 time:27625[/DhtmlXQ_comment46]
  [DhtmlXQ_comment47]score:-10241 time:27625[/DhtmlXQ_comment47]
  [DhtmlXQ_comment48]score:-10242 time:27625[/DhtmlXQ_comment48]
  [DhtmlXQ_comment49]score:-10243 time:27625[/DhtmlXQ_comment49]
  [DhtmlXQ_comment50]score:-10244 time:27625[/DhtmlXQ_comment50]
  [DhtmlXQ_comment51]score:-10245 time:27609[/DhtmlXQ_comment51]
  [DhtmlXQ_comment52]score:-10246 time:27625[/DhtmlXQ_comment52]
  [DhtmlXQ_comment53]score:-10247 time:27657[/DhtmlXQ_comment53]
  [DhtmlXQ_comment54]score:-10248 time:27687[/DhtmlXQ_comment54]
  [DhtmlXQ_comment55]score:-10249 time:27656[/DhtmlXQ_comment55]
  [DhtmlXQ_comment56]score:-10250 time:27672[/DhtmlXQ_comment56]
  [DhtmlXQ_comment57]score:-10251 time:27657[/DhtmlXQ_comment57]
  [DhtmlXQ_comment58]score:-10252 time:27640[/DhtmlXQ_comment58]
  [DhtmlXQ_comment59]score:-10253 time:27656[/DhtmlXQ_comment59]
  [DhtmlXQ_comment60]score:-10254 time:47[/DhtmlXQ_comment60]
  [DhtmlXQ_comment61]score:-10255 time:27625[/DhtmlXQ_comment61]
  [DhtmlXQ_comment62]score:-10255 time:110[/DhtmlXQ_comment62]
  [DhtmlXQ_comment63]score:-10254 time:93[/DhtmlXQ_comment63]
  [DhtmlXQ_comment64]score:-10255 time:32[/DhtmlXQ_comment64]
  [DhtmlXQ_comment65]score:-10253 time:78[/DhtmlXQ_comment65]
  [DhtmlXQ_comment66]score:-10254 time:78[/DhtmlXQ_comment66]
  [DhtmlXQ_comment67]score:-10255 time:31[/DhtmlXQ_comment67]
  [DhtmlXQ_comment68]score:-29998 time:16[/DhtmlXQ_comment68]
  [DhtmlXQ_comment69]红方困毙,黑方胜!||红方分数:-29999||黑方用时: 859.124秒||红方用时: 747.188秒||双方实际花费时间: 1606.312秒[/DhtmlXQ_comment69]
  [DhtmlXQ_movelist]877759698808654737184725182669494131490908180901313001087767575830402547675758591815472515110800404100081112084812424849424549462638464838264849415149484541482826452838414238684240683845663831404131384145383151523132525132385141594966473848454849484151254751414849574749594748[/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #10

   on 5/6/2015, 3:53 pm  Fen: 6N2/9/3k1a3/9/9/9/9/3A5/4NK3/1n6n w

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9960999958379948999999999999999999199952329999899999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_pver]130606[/DhtmlXQ_pver]
  [DhtmlXQ_adddate]2014-3-27 8:59:28[/DhtmlXQ_adddate]
  [DhtmlXQ_editdate]2014-3-27 8:59:28[/DhtmlXQ_editdate]
  [DhtmlXQ_title]KANNKANN_w[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
  [DhtmlXQ_length]79[/DhtmlXQ_length]
  [DhtmlXQ_open]A00 非常见开局[/DhtmlXQ_open]
  [DhtmlXQ_place]unknown[/DhtmlXQ_place]
  [DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_hits]363[/DhtmlXQ_hits]
  [DhtmlXQ_sortid]7843760[/DhtmlXQ_sortid]
  [DhtmlXQ_owner]chienkhud[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_oldowner]chienkhud[/DhtmlXQ_oldowner]
  [DhtmlXQ_comment1]score:10227 time:53828 side:1[/DhtmlXQ_comment1]
  [DhtmlXQ_comment2]score:146 time:27578[/DhtmlXQ_comment2]
  [DhtmlXQ_comment3]score:10229 time:27625[/DhtmlXQ_comment3]
  [DhtmlXQ_comment4]score:870 time:27578[/DhtmlXQ_comment4]
  [DhtmlXQ_comment5]score:10231 time:27641[/DhtmlXQ_comment5]
  [DhtmlXQ_comment6]score:870 time:27594[/DhtmlXQ_comment6]
  [DhtmlXQ_comment7]score:10233 time:27640[/DhtmlXQ_comment7]
  [DhtmlXQ_comment8]score:870 time:27563[/DhtmlXQ_comment8]
  [DhtmlXQ_comment9]score:10245 time:27640[/DhtmlXQ_comment9]
  [DhtmlXQ_comment10]score:933 time:27610[/DhtmlXQ_comment10]
  [DhtmlXQ_comment11]score:10247 time:27656[/DhtmlXQ_comment11]
  [DhtmlXQ_comment12]score:994 time:27609[/DhtmlXQ_comment12]
  [DhtmlXQ_comment13]score:10249 time:27688[/DhtmlXQ_comment13]
  [DhtmlXQ_comment14]score:1100 time:27625[/DhtmlXQ_comment14]
  [DhtmlXQ_comment15]score:10251 time:10172[/DhtmlXQ_comment15]
  [DhtmlXQ_comment16]score:1240 time:27640[/DhtmlXQ_comment16]
  [DhtmlXQ_comment17]score:10251 time:7360[/DhtmlXQ_comment17]
  [DhtmlXQ_comment18]score:1344 time:27640[/DhtmlXQ_comment18]
  [DhtmlXQ_comment19]score:10255 time:27688[/DhtmlXQ_comment19]
  [DhtmlXQ_comment20]score:1336 time:27640[/DhtmlXQ_comment20]
  [DhtmlXQ_comment21]score:10243 time:27657[/DhtmlXQ_comment21]
  [DhtmlXQ_comment22]score:29932 time:27609[/DhtmlXQ_comment22]
  [DhtmlXQ_comment23]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment23]
  [DhtmlXQ_comment24]score:29948 time:27610[/DhtmlXQ_comment24]
  [DhtmlXQ_comment25]score:10225 time:27656[/DhtmlXQ_comment25]
  [DhtmlXQ_comment26]score:17772 time:27609[/DhtmlXQ_comment26]
  [DhtmlXQ_comment27]score:10223 time:27657[/DhtmlXQ_comment27]
  [DhtmlXQ_comment28]score:1408 time:27609[/DhtmlXQ_comment28]
  [DhtmlXQ_comment29]score:10225 time:250[/DhtmlXQ_comment29]
  [DhtmlXQ_comment30]score:928 time:27641[/DhtmlXQ_comment30]
  [DhtmlXQ_comment31]score:10227 time:27656[/DhtmlXQ_comment31]
  [DhtmlXQ_comment32]score:29926 time:27609[/DhtmlXQ_comment32]
  [DhtmlXQ_comment33]score:10229 time:27656[/DhtmlXQ_comment33]
  [DhtmlXQ_comment34]score:29946 time:27610[/DhtmlXQ_comment34]
  [DhtmlXQ_comment35]score:10231 time:27656[/DhtmlXQ_comment35]
  [DhtmlXQ_comment36]score:29948 time:27609[/DhtmlXQ_comment36]
  [DhtmlXQ_comment37]score:10233 time:27657[/DhtmlXQ_comment37]
  [DhtmlXQ_comment38]score:29902 time:27593[/DhtmlXQ_comment38]
  [DhtmlXQ_comment39]score:10239 time:27625[/DhtmlXQ_comment39]
  [DhtmlXQ_comment40]score:29938 time:27579[/DhtmlXQ_comment40]
  [DhtmlXQ_comment41]score:10241 time:27671[/DhtmlXQ_comment41]
  [DhtmlXQ_comment42]score:29958 time:27625[/DhtmlXQ_comment42]
  [DhtmlXQ_comment43]score:10243 time:27657[/DhtmlXQ_comment43]
  [DhtmlXQ_comment44]score:29942 time:27609[/DhtmlXQ_comment44]
  [DhtmlXQ_comment45]score:10245 time:27609[/DhtmlXQ_comment45]
  [DhtmlXQ_comment46]score:29936 time:27563[/DhtmlXQ_comment46]
  [DhtmlXQ_comment47]score:10247 time:27656[/DhtmlXQ_comment47]
  [DhtmlXQ_comment48]score:29938 time:27610[/DhtmlXQ_comment48]
  [DhtmlXQ_comment49]score:10249 time:27656[/DhtmlXQ_comment49]
  [DhtmlXQ_comment50]score:29920 time:27609[/DhtmlXQ_comment50]
  [DhtmlXQ_comment51]score:10251 time:27656[/DhtmlXQ_comment51]
  [DhtmlXQ_comment52]score:29926 time:27610[/DhtmlXQ_comment52]
  [DhtmlXQ_comment53]score:10255 time:969[/DhtmlXQ_comment53]
  [DhtmlXQ_comment54]score:29978 time:27640[/DhtmlXQ_comment54]
  [DhtmlXQ_comment55]score:10255 time:27656[/DhtmlXQ_comment55]
  [DhtmlXQ_comment56]score:29980 time:27610[/DhtmlXQ_comment56]
  [DhtmlXQ_comment57]score:29975 time:1203[/DhtmlXQ_comment57]
  [DhtmlXQ_comment58]score:29980 time:27625[/DhtmlXQ_comment58]
  [DhtmlXQ_comment59]score:29977 time:984[/DhtmlXQ_comment59]
  [DhtmlXQ_comment60]score:29982 time:27610[/DhtmlXQ_comment60]
  [DhtmlXQ_comment61]score:29981 time:765[/DhtmlXQ_comment61]
  [DhtmlXQ_comment62]score:29984 time:27641[/DhtmlXQ_comment62]
  [DhtmlXQ_comment63]score:29983 time:687[/DhtmlXQ_comment63]
  [DhtmlXQ_comment64]score:29984 time:27641[/DhtmlXQ_comment64]
  [DhtmlXQ_comment65]score:29985 time:516[/DhtmlXQ_comment65]
  [DhtmlXQ_comment66]score:29986 time:27625[/DhtmlXQ_comment66]
  [DhtmlXQ_comment67]score:29987 time:422[/DhtmlXQ_comment67]
  [DhtmlXQ_comment68]score:29988 time:27625[/DhtmlXQ_comment68]
  [DhtmlXQ_comment69]score:29989 time:375[/DhtmlXQ_comment69]
  [DhtmlXQ_comment70]score:29990 time:27625[/DhtmlXQ_comment70]
  [DhtmlXQ_comment71]score:29991 time:281[/DhtmlXQ_comment71]
  [DhtmlXQ_comment72]score:29992 time:27594[/DhtmlXQ_comment72]
  [DhtmlXQ_comment73]score:29993 time:265[/DhtmlXQ_comment73]
  [DhtmlXQ_comment74]score:29994 time:2016[/DhtmlXQ_comment74]
  [DhtmlXQ_comment75]score:29995 time:312[/DhtmlXQ_comment75]
  [DhtmlXQ_comment76]score:29996 time:1953[/DhtmlXQ_comment76]
  [DhtmlXQ_comment77]score:29997 time:313[/DhtmlXQ_comment77]
  [DhtmlXQ_comment78]score:29998 time:1797[/DhtmlXQ_comment78]
  [DhtmlXQ_comment79]黑方困毙,红方胜!||红方分数:29999||黑方用时: 1027.393秒||红方用时: 743.107秒||双方实际花费时间: 1770.500秒[/DhtmlXQ_comment79]
  [DhtmlXQ_movelist]4856524158484150563589776081323135233130231130318162775648495637493919076250314150624140113240303253072662812647393847593839596781603040533240303220674660524634203237583949342232512241523358374948375648493040334156374948372948492908517208164948163572533556484956444162403053344452342230316250313222305240301140214948[/DhtmlXQ_movelist]
  [/DhtmlXQ][/CHESS]
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #11

   on 5/6/2015, 3:56 pm  Fen: 9/9/4k3b/9/2b6/4c4/5n3/BR2K3B/9/9 w
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 874890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #12

   on 5/6/2015, 3:57 pm  Fen: 2b3b2/5k3/4N3N/9/9/5n3/9/3K5/9/3A5 r