Kể từ khi mới công bố đây mới là đoạn gameplay chơi đơn thứ hai mà Betheda giới thiệu dành cho Doom.