Ở engine FIFA Online 3 hiện tại, bài tấn công tacadada khiến không ít người nếm mùi đau khổ. Đã vậy, phải chọn những CB có khả năng không chiến thật tốt để tiệt đường tấn công bóng bổng của đối phương.