Đã là thú chơi, chắc chắn không bao giờ có lợi cho chiếc ví tiền của những người đã trót say mê. Gaming gear cũng vậy.