Dưới đây là bộ ảnh cosplay về lớp nhân vật Servant, vốn là một nàng trong trò chơi, được thực hiện bởi coser Chihiro.