Mới đây một đoạn trailer giới thiệu nhân vật Taejin của Master X Master đã được giới thiệu