Không chỉ đài truyền hình quốc gia đưa tin, sự kiện này còn xuất hiện trên 2 đài truyền hình địa phương khác là HTV và BTV.