Vừa qua, theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì gMO Destiny of Throne (Tên Việt hóa là Tây Du Đại Chiến) sẽ được phát hành tại nước ta trong thời gian tới.