Mặc dù thế giới ảo và thế giới thực luôn có sự tách biệt riêng biệt, nhưng suy cho cùng thì các thế giới ảo giả tưởng xuất hiện trong game/hoạt hình/phim đều lấy nguồn cảm hứng từ thế giới thực mà ra.