“Nhện Nhọ”, “Siêu Nhện, Siêu Nhọ” hay “Người Nhện Siêu Đẳng Nhọ” là những mỹ từ được dùng cho anh chàng Spider-Man “tội nghiệp” của chúng ta.