Sau một thời gian ra mắt trên iOS thì hôm nay, chim điên Angry Birds Action đã chính thức có phiên bản rộng rãi toàn cầu cho các thiết bị Android.