Phần mềm cờ tướng

Phần mềm cờ tướng


[TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Share
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

[TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:19 am

Diệu khí song xa 001
Hình cờ dưới, Đỏ song xa áp sườn cấu thành thế lưỡng quỷ phách môn và sẽ tiến tả Pháo nhằm Tượng nhập cục, nhưng Đen cũng có pháo đang tróc xa, Nếu như Đỏ chạy Xe thì thế tiến công cũng mất. Đây chính là thời khắc mấu chốt, Đỏ quyết định khí xa công sát.

Mời các bạn thưởng thức:

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5167694849392907314717998646260600022030404142626532340324436483[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:18:01[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:38:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 001[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]1712343112424150515232524743[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]7[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]3941[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318190[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment7]红胜。[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment1]Dũng mãnh khí xa công tượng nhằm vào trung lộ đột phá, phục pháo bát bình ngũ, sĩ 5 thối 6, xa lục bình ngũ là sát trứ[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Nếu Đen chơi mã 7 tiến 6, xa tứ thối tam, pháo 4 thối 3, pháo ngũ tiến tứ, tiền pháo tiến 3, suất ngũ bình tứ, pháo 4 bình 6, tượng tam tiến ngũ, xa 1 bình 2, tượng ngũ tiến tam, tốt 7 tiến 1, mã tam tiến tứ, xa 2 tiến 2, mã tứ tiến lục, tốt 7 bình 6, xa tứ thối nhất, dọa xa sát.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment4]Như sửa sĩ 5 tiến 6, pháo ngũ tiến tứ sát.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]Lần thứ hai khí xa quái trứ, Cản mã phát huy uy lực trung pháo. Đến đây nếu Đen tướng 5 tiến 1, Đỏ pháo ngũ tiến tứ cũng thắng.[/DhtmlXQ_comment5][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:22 am

Diệu khí song xa 002

Như hình cờ này, Xa Đen tại trung lộ lưỡng tróc Pháo Mã Đỏ, Nếu như Đỏ Mã ngũ tiến tam,Tốt 7 tiến 1, Xa nhị tiến lục, Tốt 7 tiến 1, Xa nhị bình tứ, Tướng 6 bình 5, Xa lục thối nhất, Xa 5 thối 1, Xa lục bình cửu, Mã 7 tiến 8, Đen có khả năng chống lại.
Hiện Đỏ có một cơ hội công sát tuyệt diệu không thể bỏ qua.
Mời các bạn thưởng thức:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7999474849392946315744998666250610024230504199624532990323638399[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:19:00[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:44:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 002[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]3132413279754544465450405462426075703241706041506050[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]13[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]3147[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318200[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment13]红胜。[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_comment1]Khí Xa đổi Pháo nước cờ quái, Nếu Đen tiếp đi Xa 5 thối 1, Mã ngũ tiến tứ,Tướng 6 bình 5, Mã tứ tiến tam, Sĩ 5 thối 6, Xa nhị tiến cửu, Sĩ 4 tiến 5, Xa lục tiến nhất, Tượng 5 tiến 7, Xa lục bình ngũ, Xa 5 thối 3, Xa nhị bình tứ sát cục.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Nếu sửa xa 5 tiến 1, xa lục bình ngũ, xa 2 tiến 4, xa ngũ bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]Hiến xa khi xa, lại là một quái trứ, đến đây nếu Đen chơi xa 5 tiến 1, xa nhị bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]454446545040546241507970304132314264314144417050[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_move_0_1_2]4665636479736465735350403132454432026274[/DhtmlXQ_move_0_1_2]
[DhtmlXQ_comment2_10]Đen có khả năng chống lại[/DhtmlXQ_comment2_10]
[DhtmlXQ_move_0_2_3]4546324210144252[/DhtmlXQ_move_0_2_3][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:24 am

Diệu khí song xa 003

Như hình cờ, Đen phục xa 8 bình 5 sát trứ, Đỏ phải ứng phó sao. Thoạt nhìn Đỏ chỉ có thế tiến công cánh trái, Nếu như đi xa bát tiến ngũ, sĩ 5 thối 4, pháo thất tiến nhất, tương 5 tiến 1, pháo thất thối nhất, tương 5 thối 1, Đỏ không thể tiến công liên tục.
Nhưng Đỏ nhờ có khí xa quái trứ, tạo thành công kích nhiều mặt tốc thắng.
Mời các bạn thưởng thức:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5399474849392975155921999999996546274232404164317809999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 003[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]53504050151050517563515248574656105041506344[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]||Phương thức khí xa đúng là hiếm thấy, Đen như tiếp đi sĩ 5 thối 6, xa bát tiến ngũ sát[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment4]Như sửa đi sĩ 5 thối 4, xa bát bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment8]Như sửa đi xa 8 bình 6, mã tam tiến nhị, tương 6 thối 1, xa bát bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment9]||Khí xa diệu thủ, tạo thắng cục. Như lầm đi pháo tứ tiến tam, xa 8 tiến 1 sát[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment11]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment11][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:25 am

Diệu khí song xa 004


Tại hình cờ này Đen đang dọa hậu xa tiến 4 sát.
Trước tình thế hiềm nguy đó, Đỏ nhân được đi trước lại thấy được đòn “Đối diện cười” sát pháp, nhưng muốn lộ tướng lại phải cần chút đối công chiến lược độc đáo và đỏ đã bắt đầu bằng chiếu ... Khí từ.....
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5699875748392999259947999999993474822041305042997999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 004[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]25204220565030314737413250527444344431413747204244437939434241315282[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]17[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]2634[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318230[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment1]Khí xa quái trứ, Nếu như Đen tướng 4 tiến 1, pháo ngũ bình lục, sĩ 5 tiến 4, xa thất thối nhất, tương 4 thối 1, xa tứ tiến lục sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment3]Lại một đòn khí xa quái trứ, Nếu như Đen sĩ 5 thối 6 cật xa, pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment7]Đò giải sát hoàn sát, đến đây nếu như Đen tiếp đi tiền xa thối 1, tướng ngũ thối nhất, hậu xa bình 4, xa tứ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment8]Đen nhịn đau khí xa giải sát, như sửa hậu xa tiến 4, suất ngũ tiến nhất, hậu xa thối 6, binh lục bình thất, sĩ 4 thối 5, xa tứ bình lục, tương 4 tiến 1, binh thất bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment17]Đỏ đắc tử đắc thế nhất định thắng.[/DhtmlXQ_comment17][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:28 am

Diệu khí song xa 005


Hình này, Đen tả xa vừa thủ ngọa tào vừa kết hợp quá hà pháo phong xa, Đỏ ngó sơ qua thì mặc dù chiêm ưu nhưng tựa như tạm khó phát triển, trên thực tế không phải vậy. Đỏ đã có nước cờ diệu thủ tốc thắng.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7999474849392953194413998665250610354241405060437176990323839999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:19:00[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:45:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 005[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]797671514442403076744355424551531353101974344132343230405343[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Khí xa quái chiêu làm Đen khiếp sợ, đến đây nếu Đen đi xa 8 tiến 5, pháo bát bình ngũ, xa 2 tiến 9, tiền pháo bình lục, xa 2 thối 7, mã tứ tiến tam, tương 5 bình 4, pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Như sửa xa 8 bình 9, xa nhị bình lục, xa 2 bình 4, pháo bát tiến tam, xa 4 tiến 2, pháo bát bình cửu, Đỏ đắc tử đắc thế, thắng.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment6]Như sửa xa 6 tiến 2, xa nhị bình lục, sĩ 5 tiến 4, pháo bát bình ngũ, xa 2 tiến 9, xa lục tiến nhị sát.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment8]Như sửa xa 2 tiến 1, xa nhị bình lục, xa 2 bình 4, xa bát tiến ngũ Đỏ cũng ưu.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment15]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]71761343101943331912536140304434[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_move_0_6_2]515374344132134310193432[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
[DhtmlXQ_comment2_11]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment2_11]
[DhtmlXQ_comment1_9]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment1_9]
[DhtmlXQ_move_0_2_3]718176361030131030321000[/DhtmlXQ_move_0_2_3]
[DhtmlXQ_comment3_7]Đỏ đắc tử đắc thế, thắng[/DhtmlXQ_comment3_7]
[DhtmlXQ_move_0_8_4]1011743411311914[/DhtmlXQ_move_0_8_4]
[DhtmlXQ_comment4_11]Đỏ cũng ưu[/DhtmlXQ_comment4_11][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:29 am

Diệu khí song xa 006


Hình cờ này, Xe Đỏ ở sừng Sĩ bị Pháo Đen tróc nhưng nếu chạy xa tứ bình bát, mã 6 tiến 7, tướng ngũ bình tứ, xa 7 bình 6 sát cục. Dù tình thế vô cùng khó khăn nhưng Đỏ đã nhìn thấy hiểm yếu của Đen lập tức khí Xe bỏ trống luôn cánh Phải của mình, cấp tập tấn công vào cánh trái sơ hở của Đen mà sảo tháng.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7299874849392922577123999999240666564230405060997054990343659999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 006[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]710170720100304122015637573754444859664639484616493941320120161037171000203240302333[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]21[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]2545[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_comment1]!!||Đỏ không để ý xa sừng Sĩ, lại bỏ thêm xa, có thể nói là quái chiêu. ||Nước cờ sâu xa[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]545701003041221041301031404123214131000131322423[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_comment1_13]||Sau sẽ binh 7 bình 6 hoặc tiến 1. Sát cục[/DhtmlXQ_comment1_13]
[DhtmlXQ_comment2]. Đen như sửa ăn xa sừng sĩ, tức đi pháo 6 tiến 3, pháo cửu tiến nhất, sĩ 4 tiến 5, mã thất tiến bát, sĩ 5 thối 4, mã bát thối lục, tướng 5 tiến 1, pháo thất tiến nhị, tướng 5 bình 4, pháo cửu thối nhất, tướng 4 tiến 1, binh thất tiến nhất, Sau sẽ binh 7 bình 6 hoặc tiến 1. Sát cục.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment6]Như sửa tướng 5 bình 4, mã cửu tiến thất, tướng 4 tiến 1, mã thất thối bát, tướng 4 tiến 1, pháo cửu thối nhị sát.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_move_0_6_2]403001203031201231320002[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
[DhtmlXQ_comment2_11]||Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment2_11]
[DhtmlXQ_comment18]Như sửa tượng 5 thối 3, xa bát tiến thất, Đỏ tam tử quy biên tất thắng.[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_move_0_18_3]42201710[/DhtmlXQ_move_0_18_3]
[DhtmlXQ_comment3_19]Đỏ tam tử quy biên tất thắng.[/DhtmlXQ_comment3_19]
[DhtmlXQ_comment21]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_move_0_1_4]5717566849596656[/DhtmlXQ_move_0_1_4]
[DhtmlXQ_comment4_4]||Đen thắng.[/DhtmlXQ_comment4_4]
[DhtmlXQ_comment4_1]Nếu sai lầm[/DhtmlXQ_comment4_1][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
avatar
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1376178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:31 am

Diệu khí song xa 007


Hình cờ này Đỏ mặc dù chiếm ưu nhưng Đen cũng có một chút thủ đoạn đối công, Vì vậy Đỏ cần phải công kích mạnh và liên tục không cho Đen có cơ hội phản công.
Một ván cờ có cảm giac.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5999654849392971107268999966460636264230404160748009994399999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 007[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]10118081595041507152815111513041515040506858745372705051527153747080746280816281715251524857[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Phục xa tứ tiến cửu, sĩ 5 thối 6, mã nhị thối tứ sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment3]Hiến xa quái trứ, Thật sự là Bỏ trước lấy sau[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment9]Lại khí xa rất quái, như sửa tượng tam thối ngũ, mã 8 tiến 7.[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_move_0_9_1]6547746268624152515236317270317152424030[/DhtmlXQ_move_0_9_1]
[DhtmlXQ_comment1_18]Đỏ mất lợi thế[/DhtmlXQ_comment1_18]
[DhtmlXQ_move_1_11_2]5150405068586254727050515271546270804132[/DhtmlXQ_move_1_11_2]
[DhtmlXQ_comment2_20]Đỏ mất lợi thế[/DhtmlXQ_comment2_20]
[DhtmlXQ_comment14]Như sửa tượng 7 tiến 9, mã tứ tiến tam sát.[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_move_0_14_3]60825260[/DhtmlXQ_move_0_14_3]
[DhtmlXQ_comment3_15]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment3_15]
[DhtmlXQ_comment16]Như sửa mã 6 thối 7, mã nhị thối tam, tương 6 tiến 1, pháo nhị thối thất tuyệt sát.[/DhtmlXQ_comment16]
[DhtmlXQ_move_0_16_4]5361716351527077[/DhtmlXQ_move_0_16_4]
[DhtmlXQ_comment4_19]tuyệt sát.[/DhtmlXQ_comment4_19]
[DhtmlXQ_comment23]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 

Sponsored content

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 22/7/2018, 4:16 am