Phần mềm cờ tướng

http://yeucotuong.forumvi.com


[TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Share
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

[TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:19 am

Diệu khí song xa 001
Hình cờ dưới, Đỏ song xa áp sườn cấu thành thế lưỡng quỷ phách môn và sẽ tiến tả Pháo nhằm Tượng nhập cục, nhưng Đen cũng có pháo đang tróc xa, Nếu như Đỏ chạy Xe thì thế tiến công cũng mất. Đây chính là thời khắc mấu chốt, Đỏ quyết định khí xa công sát.

Mời các bạn thưởng thức:

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5167694849392907314717998646260600022030404142626532340324436483[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:18:01[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:38:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 001[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]1712343112424150515232524743[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]7[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]3941[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318190[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment7]红胜。[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment1]Dũng mãnh khí xa công tượng nhằm vào trung lộ đột phá, phục pháo bát bình ngũ, sĩ 5 thối 6, xa lục bình ngũ là sát trứ[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Nếu Đen chơi mã 7 tiến 6, xa tứ thối tam, pháo 4 thối 3, pháo ngũ tiến tứ, tiền pháo tiến 3, suất ngũ bình tứ, pháo 4 bình 6, tượng tam tiến ngũ, xa 1 bình 2, tượng ngũ tiến tam, tốt 7 tiến 1, mã tam tiến tứ, xa 2 tiến 2, mã tứ tiến lục, tốt 7 bình 6, xa tứ thối nhất, dọa xa sát.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment4]Như sửa sĩ 5 tiến 6, pháo ngũ tiến tứ sát.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]Lần thứ hai khí xa quái trứ, Cản mã phát huy uy lực trung pháo. Đến đây nếu Đen tướng 5 tiến 1, Đỏ pháo ngũ tiến tứ cũng thắng.[/DhtmlXQ_comment5][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:22 am

Diệu khí song xa 002

Như hình cờ này, Xa Đen tại trung lộ lưỡng tróc Pháo Mã Đỏ, Nếu như Đỏ Mã ngũ tiến tam,Tốt 7 tiến 1, Xa nhị tiến lục, Tốt 7 tiến 1, Xa nhị bình tứ, Tướng 6 bình 5, Xa lục thối nhất, Xa 5 thối 1, Xa lục bình cửu, Mã 7 tiến 8, Đen có khả năng chống lại.
Hiện Đỏ có một cơ hội công sát tuyệt diệu không thể bỏ qua.
Mời các bạn thưởng thức:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7999474849392946315744998666250610024230504199624532990323638399[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:19:00[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:44:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 002[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]3132413279754544465450405462426075703241706041506050[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]13[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]3147[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318200[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment13]红胜。[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_comment1]Khí Xa đổi Pháo nước cờ quái, Nếu Đen tiếp đi Xa 5 thối 1, Mã ngũ tiến tứ,Tướng 6 bình 5, Mã tứ tiến tam, Sĩ 5 thối 6, Xa nhị tiến cửu, Sĩ 4 tiến 5, Xa lục tiến nhất, Tượng 5 tiến 7, Xa lục bình ngũ, Xa 5 thối 3, Xa nhị bình tứ sát cục.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Nếu sửa xa 5 tiến 1, xa lục bình ngũ, xa 2 tiến 4, xa ngũ bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]Hiến xa khi xa, lại là một quái trứ, đến đây nếu Đen chơi xa 5 tiến 1, xa nhị bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]454446545040546241507970304132314264314144417050[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_move_0_1_2]4665636479736465735350403132454432026274[/DhtmlXQ_move_0_1_2]
[DhtmlXQ_comment2_10]Đen có khả năng chống lại[/DhtmlXQ_comment2_10]
[DhtmlXQ_move_0_2_3]4546324210144252[/DhtmlXQ_move_0_2_3][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:24 am

Diệu khí song xa 003

Như hình cờ, Đen phục xa 8 bình 5 sát trứ, Đỏ phải ứng phó sao. Thoạt nhìn Đỏ chỉ có thế tiến công cánh trái, Nếu như đi xa bát tiến ngũ, sĩ 5 thối 4, pháo thất tiến nhất, tương 5 tiến 1, pháo thất thối nhất, tương 5 thối 1, Đỏ không thể tiến công liên tục.
Nhưng Đỏ nhờ có khí xa quái trứ, tạo thành công kích nhiều mặt tốc thắng.
Mời các bạn thưởng thức:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5399474849392975155921999999996546274232404164317809999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 003[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]53504050151050517563515248574656105041506344[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]||Phương thức khí xa đúng là hiếm thấy, Đen như tiếp đi sĩ 5 thối 6, xa bát tiến ngũ sát[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment4]Như sửa đi sĩ 5 thối 4, xa bát bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment8]Như sửa đi xa 8 bình 6, mã tam tiến nhị, tương 6 thối 1, xa bát bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment9]||Khí xa diệu thủ, tạo thắng cục. Như lầm đi pháo tứ tiến tam, xa 8 tiến 1 sát[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment11]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment11][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:25 am

Diệu khí song xa 004


Tại hình cờ này Đen đang dọa hậu xa tiến 4 sát.
Trước tình thế hiềm nguy đó, Đỏ nhân được đi trước lại thấy được đòn “Đối diện cười” sát pháp, nhưng muốn lộ tướng lại phải cần chút đối công chiến lược độc đáo và đỏ đã bắt đầu bằng chiếu ... Khí từ.....
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5699875748392999259947999999993474822041305042997999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 004[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]25204220565030314737413250527444344431413747204244437939434241315282[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]17[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]2634[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_sortid]1318230[/DhtmlXQ_sortid]
[DhtmlXQ_owner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_oldowner]热血盟象棋网[/DhtmlXQ_oldowner]
[DhtmlXQ_comment1]Khí xa quái trứ, Nếu như Đen tướng 4 tiến 1, pháo ngũ bình lục, sĩ 5 tiến 4, xa thất thối nhất, tương 4 thối 1, xa tứ tiến lục sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment3]Lại một đòn khí xa quái trứ, Nếu như Đen sĩ 5 thối 6 cật xa, pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment7]Đò giải sát hoàn sát, đến đây nếu như Đen tiếp đi tiền xa thối 1, tướng ngũ thối nhất, hậu xa bình 4, xa tứ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment8]Đen nhịn đau khí xa giải sát, như sửa hậu xa tiến 4, suất ngũ tiến nhất, hậu xa thối 6, binh lục bình thất, sĩ 4 thối 5, xa tứ bình lục, tương 4 tiến 1, binh thất bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment17]Đỏ đắc tử đắc thế nhất định thắng.[/DhtmlXQ_comment17][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:28 am

Diệu khí song xa 005


Hình này, Đen tả xa vừa thủ ngọa tào vừa kết hợp quá hà pháo phong xa, Đỏ ngó sơ qua thì mặc dù chiêm ưu nhưng tựa như tạm khó phát triển, trên thực tế không phải vậy. Đỏ đã có nước cờ diệu thủ tốc thắng.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7999474849392953194413998665250610354241405060437176990323839999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_adddate]2009-4-9 10:19:00[/DhtmlXQ_adddate]
[DhtmlXQ_editdate]2009-4-9 10:45:00[/DhtmlXQ_editdate]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 005[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]797671514442403076744355424551531353101974344132343230405343[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Khí xa quái chiêu làm Đen khiếp sợ, đến đây nếu Đen đi xa 8 tiến 5, pháo bát bình ngũ, xa 2 tiến 9, tiền pháo bình lục, xa 2 thối 7, mã tứ tiến tam, tương 5 bình 4, pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Như sửa xa 8 bình 9, xa nhị bình lục, xa 2 bình 4, pháo bát tiến tam, xa 4 tiến 2, pháo bát bình cửu, Đỏ đắc tử đắc thế, thắng.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment6]Như sửa xa 6 tiến 2, xa nhị bình lục, sĩ 5 tiến 4, pháo bát bình ngũ, xa 2 tiến 9, xa lục tiến nhị sát.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment8]Như sửa xa 2 tiến 1, xa nhị bình lục, xa 2 bình 4, xa bát tiến ngũ Đỏ cũng ưu.[/DhtmlXQ_comment8]
[DhtmlXQ_comment15]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment15]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]71761343101943331912536140304434[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_move_0_6_2]515374344132134310193432[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
[DhtmlXQ_comment2_11]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment2_11]
[DhtmlXQ_comment1_9]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment1_9]
[DhtmlXQ_move_0_2_3]718176361030131030321000[/DhtmlXQ_move_0_2_3]
[DhtmlXQ_comment3_7]Đỏ đắc tử đắc thế, thắng[/DhtmlXQ_comment3_7]
[DhtmlXQ_move_0_8_4]1011743411311914[/DhtmlXQ_move_0_8_4]
[DhtmlXQ_comment4_11]Đỏ cũng ưu[/DhtmlXQ_comment4_11][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:29 am

Diệu khí song xa 006


Hình cờ này, Xe Đỏ ở sừng Sĩ bị Pháo Đen tróc nhưng nếu chạy xa tứ bình bát, mã 6 tiến 7, tướng ngũ bình tứ, xa 7 bình 6 sát cục. Dù tình thế vô cùng khó khăn nhưng Đỏ đã nhìn thấy hiểm yếu của Đen lập tức khí Xe bỏ trống luôn cánh Phải của mình, cấp tập tấn công vào cánh trái sơ hở của Đen mà sảo tháng.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7299874849392922577123999999240666564230405060997054990343659999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 006[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]710170720100304122015637573754444859664639484616493941320120161037171000203240302333[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum]
[DhtmlXQ_length]21[/DhtmlXQ_length]
[DhtmlXQ_type]中残局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_class]象棋谱大全-现代棋书专集[/DhtmlXQ_class]
[DhtmlXQ_event]象棋怪招速胜法[/DhtmlXQ_event]
[DhtmlXQ_round]妙弃双车[/DhtmlXQ_round]
[DhtmlXQ_date]0000-00-00[/DhtmlXQ_date]
[DhtmlXQ_result]红胜[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_remark]黄少龙[/DhtmlXQ_remark]
[DhtmlXQ_author]左目[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_hits]2545[/DhtmlXQ_hits]
[DhtmlXQ_comment1]!!||Đỏ không để ý xa sừng Sĩ, lại bỏ thêm xa, có thể nói là quái chiêu. ||Nước cờ sâu xa[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_move_0_2_1]545701003041221041301031404123214131000131322423[/DhtmlXQ_move_0_2_1]
[DhtmlXQ_comment1_13]||Sau sẽ binh 7 bình 6 hoặc tiến 1. Sát cục[/DhtmlXQ_comment1_13]
[DhtmlXQ_comment2]. Đen như sửa ăn xa sừng sĩ, tức đi pháo 6 tiến 3, pháo cửu tiến nhất, sĩ 4 tiến 5, mã thất tiến bát, sĩ 5 thối 4, mã bát thối lục, tướng 5 tiến 1, pháo thất tiến nhị, tướng 5 bình 4, pháo cửu thối nhất, tướng 4 tiến 1, binh thất tiến nhất, Sau sẽ binh 7 bình 6 hoặc tiến 1. Sát cục.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment6]Như sửa tướng 5 bình 4, mã cửu tiến thất, tướng 4 tiến 1, mã thất thối bát, tướng 4 tiến 1, pháo cửu thối nhị sát.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_move_0_6_2]403001203031201231320002[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
[DhtmlXQ_comment2_11]||Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment2_11]
[DhtmlXQ_comment18]Như sửa tượng 5 thối 3, xa bát tiến thất, Đỏ tam tử quy biên tất thắng.[/DhtmlXQ_comment18]
[DhtmlXQ_move_0_18_3]42201710[/DhtmlXQ_move_0_18_3]
[DhtmlXQ_comment3_19]Đỏ tam tử quy biên tất thắng.[/DhtmlXQ_comment3_19]
[DhtmlXQ_comment21]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment21]
[DhtmlXQ_move_0_1_4]5717566849596656[/DhtmlXQ_move_0_1_4]
[DhtmlXQ_comment4_4]||Đen thắng.[/DhtmlXQ_comment4_4]
[DhtmlXQ_comment4_1]Nếu sai lầm[/DhtmlXQ_comment4_1][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:31 am

Diệu khí song xa 007


Hình cờ này Đỏ mặc dù chiếm ưu nhưng Đen cũng có một chút thủ đoạn đối công, Vì vậy Đỏ cần phải công kích mạnh và liên tục không cho Đen có cơ hội phản công.
Một ván cờ có cảm giac.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5999654849392971107268999966460636264230404160748009994399999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 007[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]10118081595041507152815111513041515040506858745372705051527153747080746280816281715251524857[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Phục xa tứ tiến cửu, sĩ 5 thối 6, mã nhị thối tứ sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment3]Hiến xa quái trứ, Thật sự là Bỏ trước lấy sau[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment9]Lại khí xa rất quái, như sửa tượng tam thối ngũ, mã 8 tiến 7.[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_move_0_9_1]6547746268624152515236317270317152424030[/DhtmlXQ_move_0_9_1]
[DhtmlXQ_comment1_18]Đỏ mất lợi thế[/DhtmlXQ_comment1_18]
[DhtmlXQ_move_1_11_2]5150405068586254727050515271546270804132[/DhtmlXQ_move_1_11_2]
[DhtmlXQ_comment2_20]Đỏ mất lợi thế[/DhtmlXQ_comment2_20]
[DhtmlXQ_comment14]Như sửa tượng 7 tiến 9, mã tứ tiến tam sát.[/DhtmlXQ_comment14]
[DhtmlXQ_move_0_14_3]60825260[/DhtmlXQ_move_0_14_3]
[DhtmlXQ_comment3_15]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment3_15]
[DhtmlXQ_comment16]Như sửa mã 6 thối 7, mã nhị thối tam, tương 6 tiến 1, pháo nhị thối thất tuyệt sát.[/DhtmlXQ_comment16]
[DhtmlXQ_move_0_16_4]5361716351527077[/DhtmlXQ_move_0_16_4]
[DhtmlXQ_comment4_19]tuyệt sát.[/DhtmlXQ_comment4_19]
[DhtmlXQ_comment23]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:34 am

Diệu khí song xa 008


Tại hình cờ này Đen phục xa 8 tiến 1, tượng thất tiến ngũ, xa 6 tiến 6, tướng ngũ bình lục, pháo 9 bình 7, tướng lục tiến nhất, xa 6 bình 5, tướng lục bình ngũ, xa 8 thối 1 sát. Vì vậy Đỏ cần phải phải tăng nhanh hơn tốc độ công sát.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]3599695949482934194337999946260652702030405082997888890323648399[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 008[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]1911787334425041353040301131304031414050414050514050[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Như Đỏ sửa đi pháo lục bình ngũ, pháo 9 bình 5, tướng ngũ bình lục, xa 6 tiến 7, tướng lục tiến nhất, xa 6 bình 4 sát.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment2]Như Đen sửa đi xa 6 bình 4, mã lục tiến ngũ, sĩ 6 tiến 5, mã ngũ tiến tam, tương 5 bình 6, pháo lục tiến ngũ, sĩ 5 tiến 4, xa lục bình tứ sát.[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]Như Đỏ sửa đi mã lục tiến thất, xa 6 bình 3, xa bát bình lục, mã 8 tiến 6, Đen ưu.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment5]!!||Khí Xa quái trứ[/DhtmlXQ_comment5]
[DhtmlXQ_comment7]Đỏ hai lần khí xa quái trứ, đến đây Đen không dám ăn xa vì Đỏ có pháo ngũ bình lục sát.[/DhtmlXQ_comment7]
[DhtmlXQ_comment13]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment13]
[DhtmlXQ_move_0_1_1]374788484939525939385939[/DhtmlXQ_move_0_1_1]
[DhtmlXQ_comment1_1]||Nểu Đỏ sai pâm chơi P6-5[/DhtmlXQ_comment1_1]
[DhtmlXQ_move_0_2_2]523234425041426140503732413235557051115150405131[/DhtmlXQ_move_0_2_2]
[DhtmlXQ_comment2_2]Nếu Đen sai lầm chơi:||1. .... X6-4[/DhtmlXQ_comment2_2]
[DhtmlXQ_comment2_13]||Đỏ thắng nhanh[/DhtmlXQ_comment2_13]
[DhtmlXQ_move_0_3_3]3422522211317051[/DhtmlXQ_move_0_3_3]
[DhtmlXQ_comment3_6]||Đen ưu.[/DhtmlXQ_comment3_6]
[DhtmlXQ_comment3_3]Nếu Đỏ chơi 2, M6.7[/DhtmlXQ_comment3_3]
[DhtmlXQ_comment4]Như Đen sửa đi xa 8 bình 5, xa lục tiến ngũ sát.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_move_0_4_4]52423530[/DhtmlXQ_move_0_4_4][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:35 am

Diệu khí song xa 009


Hình cờ này Đen có xa 8 tiến 9 nước cờ sát trứ, Đỏ cánh tả cũng có sát thế., Hiện tại tình thế chỉ mành treo chuôn. Tuy nhiên Đỏ đã thi triển khí xa quái trứ, chuyển nguy thành an.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển công lực:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]1399994859374714052707999986613438660241305042997046892883999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Diệu khí song xa 009[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]13104220142230400575707510200220070020022210413010024041615141310223313234333242334342324342[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_move_0_4_1]3031101131320702[/DhtmlXQ_move_0_4_1]
[DhtmlXQ_comment1_7]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment1_7]
[DhtmlXQ_comment4]Nếu sửa tướng 4 tiến 1, xa bát thối nhất, tướng 4 tiến 1, pháo cửu tiến ngũ sát.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment5]Diệu thủ khí xa là nước cờ then chốt mở đướng cho biên pháo công sát làm nên thắng lợi.[/DhtmlXQ_comment5]
[DhtmlXQ_comment9]Đỏ lần thứ hai khí xa, Còn lại song pháo mã song binh công sát nhập cục.[/DhtmlXQ_comment9]
[DhtmlXQ_comment12]Nếu sửa tượng 1 thối 3, mã bát thối cửu, sĩ 5 thối 4, mã cửu tiến thất, tướng 5 tiến 1, pháo cửu thối nhất sát.[/DhtmlXQ_comment12]
[DhtmlXQ_move_0_12_2]022010024130022140410001[/DhtmlXQ_move_0_12_2]
[DhtmlXQ_comment2_17]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment2_17]
[DhtmlXQ_comment23]Đỏ thắng[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:37 am

Hiến Xa kinh người 010


Như hình cờ này. Đỏ có xa phong tỏa cửa Tướng, chỉ cần pháo tiến 4 sát Chốt là thành thiết môn xuyên sát thế, Tuy nhiên Mã Đen lại đang bảo vệ Chốt đầu vững chắc. Vậy Đỏ phải làm sao đây???
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển quái chiêu thủ thắng:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7599695949482911318747999986460600022041405060625122420343839999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Hiến Xa kinh người 010[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]87676082757151714743022149392232313221333230[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment2]Nếu sửa mã 7 tiến 6, pháo ngũ tiến tứ, mã 1 thối 3, tướng ngũ bình lục, pháo 3 bình 4, xa lục thối nhất, mã 6 thối 4, pháo Tam Bình lục, mã 4 tiến 2, xa nhị bình lục, mã 2 thối 4, hậu xa tiến nhị, mã 3 tiến 4, xa lục tiến nhị sát.||(Xem biến)[/DhtmlXQ_comment2]
[DhtmlXQ_comment3]Khí xa quái trứ nhằm cản Tượng phục trầm pháo muộn sát uy hiếp, như vây khống chế Mã tạo thế cho pháo công Chốt đầu, kế hoạch thật là hoàn chỉnh. Đến đây nếu Đen đi xa 6 tiến 2, xa lục tiến nhất, sĩ 5 thối 4, mã bát thối lục sát.[/DhtmlXQ_comment3]
[DhtmlXQ_comment6]Nếu sửa mã 7 tiến 5, pháo tam tiến thất sát. Không thể làm gì khác hơn là thối mã tạm thời giải nước xa lục tiến nhất chi sát trứ của Đỏ.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment11]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment11]
[DhtmlXQ_move_0_6_2]62436760[/DhtmlXQ_move_0_6_2]
[DhtmlXQ_comment2_7]||Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment2_7]
[DhtmlXQ_move_0_2_3]62544743022149392232313254336737331475351433353321333230[/DhtmlXQ_move_0_2_3]
[DhtmlXQ_comment3_15]||Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment3_15]
[DhtmlXQ_move_0_4_1]5153313041301132[/DhtmlXQ_move_0_4_1]
[DhtmlXQ_comment1_7]Đỏ thắng.[/DhtmlXQ_comment1_7][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
๖ۣۜKana
๖ۣۜKana
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 307
TÀI SẢN : 1562178
UY TÍN (+) : 15255
THAM GIA : 28/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜKana on 28/4/2015, 10:38 am

Hiến Xa kinh người 011


Như hình thế này, Đỏ đang bị truy sát bởi đòn Xuyên tâm, nếu Đỏ đi xa tứ thối lục bảo sĩ giải sát, tạm thời thì được nhưng thế cờ quá bị động và như thế là tiêu cực phòng ngự, hiện tại Đỏ có đòn khí xa quái chiêu, cấp tốc mở cục diện, xoay thế cục.
Mời các bạn thưởng thức Đỏ thi triển quái chiêu thủ thắng:


[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]5299995949482919094739998666260618222030405060998946990323438399[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Hiến Xa kinh người 011[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_movelist]09081808192708182746204246342210525130413442898642618666514140304737183841403031401066621018[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_comment1]Khí xa giải sát thực sự là quái chiêu, ||Đến đây Đen như || 1. ..... X2/1 || 2. X4-7 ||Đỏ nhiều quân ưu.[/DhtmlXQ_comment1]
[DhtmlXQ_comment4]Như sửa:|| 2. ..... X1-4 || 3. M7.5 T3.5 ||  4. P5-6.||  Đuổi Xa.[/DhtmlXQ_comment4]
[DhtmlXQ_comment6]Như sửa: || 3. ..... T7.5 || 4. P6.8 M3/2 || 5. X4-5 S4.5 || 6. X5/1 X2/6 || 7. X5-7 T3.1 || 8. M5.4 Tg5-4 || 9. P6/4,|| Đen khó ứng phó.[/DhtmlXQ_comment6]
[DhtmlXQ_comment23]Bắt chết Xe Đen, Đỏ tất thắng[/DhtmlXQ_comment23][/CHESS]✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) 
truongdat007
truongdat007
Binh nhì
Binh nhì

BÀI VIẾT : 66
TÀI SẢN : 965760
UY TÍN (+) : 100
THAM GIA : 07/06/2016

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by truongdat007 on 16/8/2016, 10:45 am

Hay quá!
xinsw2017
xinsw2017
Lính mới
Lính mới

BÀI VIẾT : 1
TÀI SẢN : 568010
UY TÍN (+) : 0
THAM GIA : 04/07/2017

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by xinsw2017 on 22/3/2018, 5:01 pm

lỗi rồi ad
Đào Thanh
Đào Thanh
Binh nhì
Binh nhì

BÀI VIẾT : 65
TÀI SẢN : 209040
UY TÍN (+) : 100
THAM GIA : 29/06/2018

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by Đào Thanh on 18/7/2018, 9:49 am

hj
๖ۣۜJerry
๖ۣۜJerry
TỔNG TƯ LỆNH
TỔNG TƯ LỆNH

BÀI VIẾT : 1091
TÀI SẢN : 3348582
UY TÍN (+) : 131015
THAM GIA : 26/11/2014

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by ๖ۣۜJerry on 17/8/2018, 8:32 am
–––•๑۩۞۩๑  ๑۩۞۩๑•–––
Khách viếng thăm cám ơn bạn xem bài, hãy ủng hộ diễn đàn bằng cách like & share! 

Sponsored content

Re: [TRUNG CUỘC] Tượng kỳ quái chiêu tốc thắng

Bài gửi by Sponsored content


  Hôm nay: 24/1/2019, 12:28 am