Phần mềm cờ tướng

Phần mềm cờ tướng


[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Share
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 10:20 am

Tổng hợp các thế cờ đặc biệt để thử sức mạnh tàn cuộc cho phần mềm cờ tướng:

[CHESS]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9934993747399977999999999999999901999941309999999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Đơn Xa Vs Song Mã[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_author]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type]
[DhtmlXQ_owner]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_owner]
[DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum][DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]


Với FEN cờ này mình phải di chuyển khoảng 7 nước rồi cho SW tính xả láng thì mới tính được kết quả xem như win.
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

[THẢO LUẬN]

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 10:47 am

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7899999949489971144316999999999900022030404142995309890423446386[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]集大成的经典基本杀法之一[/DhtmlXQ_title]
[/CHESS]

Thử xem phần mềm sẽ chọn quân nào để đi ...
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

[THẢO LUẬN]

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 10:56 am

[CHESS][DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]7899475949480703289943999999994633864241305082998009992363999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]集大成的经典基本杀法之二[/DhtmlXQ_title][/CHESS]

@42@
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:42 pm

[CHESS][DhtmlXQ]
[DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
[DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
[DhtmlXQ_binit]9999653749396999996499999999999999889930313299999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
[DhtmlXQ_title]Đơn Pháo thắng đơn mã[/DhtmlXQ_title]
[DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
[DhtmlXQ_author]yeucotuong.forumvi.com[/DhtmlXQ_author]
[DhtmlXQ_movelist]6987324164604150606131324948304148474130394850414857415261218867212967554748554329493242494330414858413243735241737242527279525158484152792932412959515048495040595240305256415056665041666841526838[/DhtmlXQ_movelist]
[DhtmlXQ_move_0_3_1]64624150626131324948304148474152611132311118504118384132374832413888[/DhtmlXQ_move_0_3_1]
[DhtmlXQ_move_1_4_2]313262614152494852414847415239485241485741526101886701096755474855430949[/DhtmlXQ_move_1_4_2]
[DhtmlXQ_comment1_19]Đen mất mã và đỏ dễ dàng Win ở các nước tiếp theo[/DhtmlXQ_comment1_19]
[DhtmlXQ_comment2_21]Tương tự biến 1, đen mất mã và đỏ dễ dàng win[/DhtmlXQ_comment2_21]
[DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type][/CHESS]
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:46 pmFen: 6b2/3k5/4ba3/9/9/9/9/2n2Kp2/4A4/2RA5 w - - 0 1
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:46 pmFen: 2b3b2/n3a4/5k3/9/9/2B6/5n3/3K5/9/6R2 w
avatar
SW PRO
Binh bét
Binh bét

BÀI VIẾT : 17
TÀI SẢN : 1148890
UY TÍN (+) : 1000
THAM GIA : 28/05/2015

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by SW PRO on 5/6/2015, 3:47 pmFen: 9/3k5/9/4p4/9/6B2/2c6/9/3n5/5K2R w

Sponsored content

Re: [THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Bài gửi by Sponsored content


    Hôm nay: 19/7/2018, 1:30 am