Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[THẢO LUẬN] Tổng hợp Fen tàn (thế cờ tàn) thử sức mạnh engine

Share
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #1

   on 5/6/2015, 10:20 am

  Tổng hợp các thế cờ đặc biệt để thử sức mạnh tàn cuộc cho phần mềm cờ tướng:

  [CHESS]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9934993747399977999999999999999901999941309999999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Đơn Xa Vs Song Mã[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_author]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_author]
  [DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type]
  [DhtmlXQ_owner]Đời Mây Trắng[/DhtmlXQ_owner]
  [DhtmlXQ_firstnum]0[/DhtmlXQ_firstnum][DhtmlXQ_movelist][/DhtmlXQ_movelist][/CHESS]


  Với FEN cờ này mình phải di chuyển khoảng 7 nước rồi cho SW tính xả láng thì mới tính được kết quả xem như win.
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #2

   on 5/6/2015, 10:47 am

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]7899999949489971144316999999999900022030404142995309890423446386[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]集大成的经典基本杀法之一[/DhtmlXQ_title]
  [/CHESS]

  Thử xem phần mềm sẽ chọn quân nào để đi ...
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #3

   on 5/6/2015, 10:56 am

  [CHESS][DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]7899475949480703289943999999994633864241305082998009992363999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]集大成的经典基本杀法之二[/DhtmlXQ_title][/CHESS]

  @42@
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #4

   on 5/6/2015, 3:42 pm

  [CHESS][DhtmlXQ]
  [DhtmlXQ_ver]www_dpxq_com[/DhtmlXQ_ver]
  [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init]
  [DhtmlXQ_binit]9999653749396999996499999999999999889930313299999999999999999999[/DhtmlXQ_binit]
  [DhtmlXQ_title]Đơn Pháo thắng đơn mã[/DhtmlXQ_title]
  [DhtmlXQ_result]未知[/DhtmlXQ_result]
  [DhtmlXQ_author]yeucotuong.forumvi.com[/DhtmlXQ_author]
  [DhtmlXQ_movelist]6987324164604150606131324948304148474130394850414857415261218867212967554748554329493242494330414858413243735241737242527279525158484152792932412959515048495040595240305256415056665041666841526838[/DhtmlXQ_movelist]
  [DhtmlXQ_move_0_3_1]64624150626131324948304148474152611132311118504118384132374832413888[/DhtmlXQ_move_0_3_1]
  [DhtmlXQ_move_1_4_2]313262614152494852414847415239485241485741526101886701096755474855430949[/DhtmlXQ_move_1_4_2]
  [DhtmlXQ_comment1_19]Đen mất mã và đỏ dễ dàng Win ở các nước tiếp theo[/DhtmlXQ_comment1_19]
  [DhtmlXQ_comment2_21]Tương tự biến 1, đen mất mã và đỏ dễ dàng win[/DhtmlXQ_comment2_21]
  [DhtmlXQ_type]实战全局/开局[/DhtmlXQ_type][/CHESS]
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #5

   on 5/6/2015, 3:46 pm  Fen: 6b2/3k5/4ba3/9/9/9/9/2n2Kp2/4A4/2RA5 w - - 0 1
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #6

   on 5/6/2015, 3:46 pm  Fen: 2b3b2/n3a4/5k3/9/9/2B6/5n3/3K5/9/6R2 w
  Binh bét
  avatar

  BÀI VIẾT : 17

  TÀI SẢN : 1002890

  UY TÍN (+) : 1000

  THAM GIA : 28/05/2015

  #7

   on 5/6/2015, 3:47 pm  Fen: 9/3k5/9/4p4/9/6B2/2c6/9/3n5/5K2R w
  #8