Một trader thậm chí còn đưa ra một dịch vụ mới toanh: Cầm đồ item trong game CS:GO, DOTA 2 tại Việt Nam.