Đó chính là tình trạng hiện tại của tựa game online đỉnh Black Desert Online mới mở cửa gần đây